Logo van Gemeente Dongen

Overlast jeugd

Jongeren spreken vaak met elkaar af op straat: bij een bankje, op een speelplaats of een hangplek. Vaak gaat dit zonder problemen, maar soms kunnen buurtbewoners hier overlast door ervaren. Heeft u last van de jongeren in uw wijk doordat zij te veel herrie maken, troep achterlaten, spullen vernielen of zich zelfs crimineel gedragen, meld dit dan.

Wat kunt u zelf doen?

Probeer zelf in gesprek te gaan met jongeren. Toon interesse en geef hen niet het gevoel dat ze niet welkom zijn. Vermijd uitspraken als ‘niet welkom’, ‘mag niet’, ‘jullie begrijpen zelf toch wel dat…’. Jongeren staan niet stil bij wat hun gedrag (overlast) voor u betekent. Wees vriendelijk, geïnteresseerd en probeer een band op te bouwen. Heeft u behoefte aan meer tips of heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met het jongerenwerk van Contourdetwern via info@contourdetwern.nl

Wat doen wij?

Signalen over jeugdoverlast nemen wij serieus en de gemeente werkt hierin nauw samen met de politie, het jongerenwerk van Contourdetwern, Novadic-Kentron en waar nodig met andere organisaties.

  • Politie: richt zich vooral op de jongeren die overlastgevend en crimineel actief zijn. Bij strafbare feiten worden jongeren bekeurd of aangehouden. Bij notoire overlastplegers gaat de politie thuis langs voor een gesprek samen met de ouders.
  • Jongerenwerk (Contourdetwern): legt contact met jeugd, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk. Ze heeft een coachende en begeleidende rol, bijvoorbeeld over gedrag in de wijk. Daarbij richt Contourdetwern zich op (persoonlijke) ontwikkeling, talenten en zoekt altijd naar mogelijkheden samen met de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk.
  • BOA's:  surveilleren bij bekende overlastplekken en gaan op overlastmeldingen af. Bij overlast spreken zij jongeren en omwonenden aan op (on)gewenst gedrag. Blijft ongewenst gedrag van jongeren zich herhalen? Dan delen ze een bekeuring uit of verwijzen ze een jongere door naar Halt. Ook stellen ze de ouders van de jongere(n) op de hoogte.
  • Navadic-Kentron: Zij leggen contact met jongeren en ouders of voogden en geven voorlichtingen over problemen die jongeren kunnen ervaren zoals overmatig gamen, het gebruik van cannabis, GHB, alcohol of combinaties van middelen.

Overleg

De gemeente, de politie, het jongerenwerk en Novadic-Kentron hebben regelmatig overleg met elkaar over locaties waar jeugdoverlast wordt ervaren en waarin gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de aanpak.

Groepsaanpak

Als het bij overlast nodig blijkt, maken we afspraken over bijvoorbeeld extra inzet van gemeentelijk toezicht, politie en jongerenwerk. Elk geval van overlast heeft een eigen aanpak nodig. Maatregelen die we kunnen nemen zijn bijvoorbeeld:

  • Toezicht en Handhaving en politie houden extra toezicht, spreken overlastveroorzakers aan op gedrag en treden op bij overlast.
  • Jongerenwerk onderhoudt contact, spreekt ook aan op ongewenst gedrag, organiseert activiteiten, begeleidt naar school, werk of hulpverlening waar nodig.
  • De gemeente houdt toezicht op de aanpak van de jeugdgroepen, neemt maatregelen in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld het aanpassen van verlichting, houdt voorlichtingen over risico's alcohol- en drugsgebruik, organiseert ouderbijeenkomsten en onderhoudt het contact met ouders, bewoners en ondernemers.

Persoonsgerichte aanpak

Jongeren die een grotere rol spelen in de overlast of criminaliteit van een groep, krijgen een persoonlijke aanpak. Samen kijken de gemeente, politie, justitie en zorgverleners met welke dwang en/of verplichte hulp de overlast en het crimineel gedrag kan stoppen. Denk bijvoorbeeld aan een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod, het inzetten van (jeugd)reclasseringsmaatregelen, extra inzet van recherche of begeleiding naar werk, school, dagbesteding of zorg.

Melding doen

Ervaart u hinder of overlast van jongeren? Meld dit dan via onze website of bel de politie via 0900 8844. Doe dit op het moment dat u overlast ervaart en niet achteraf.

Wanneer u een melding doet, komen de politie of straatcoaches misschien niet altijd (direct). Er zijn dan ergens anders zaken met een hogere prioriteit. Daaruit wordt vaak de conclusie getrokken dat overlast melden niet helpt en vaak houden bewoners er dan mee op. Maar, elke melding wordt geregistreerd. Meldingen geven ons belangrijke informatie. Via meldingen, kunnen wij gerichter te werk gaan. Een melding doen is dus altijd van belang.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.