Logo van Gemeente Dongen

Parkeren

In de gemeente Dongen kunt u overal gratis parkeren. U kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeervakken. Omdat parkeren overal gratis is, is een parkeervergunning in geheel Dongen niet nodig. 

Hieronder leest u meer over parkeren in de gemeente Dongen.

Parkeren in het centrum

In het centrum van Dongen zijn diverse parkeerterrein waar u uw auto gratis kunt parkeren:

  • Looiershof
  • Wilhelminaplein
  • Hoge Ham (Aldi-terrein)
  • Biezen

Aan het Looiershof in Dongen en in de Hoofdstraat in´s Gravenmoer zijn oplaadpunten voor elektrische auto's beschikbaar.

Wegsleepregeling

Bent u uw voertuig kwijt?

Het kan zijn dat u uw voertuig niet meer staat waar u deze heeft geparkeerd. De gemeente Dongen kan voertuigen wegslepen vanwege een aantal redenen. Bijvoorbeeld als uw voertuig gevaarlijk staat geparkeerd of wanneer er een evenement plaatsvindt op de locatie.

Wij hebben Firma Scheerders (Dongen-Vaart) gemandateerd om de voertuigen weg te slepen.

Als uw voertuig door de gemeente Dongen en Scheerders is weggesleept kunt u contact op te nemen met de Firma Scheerders via onderstaande gegevens:

Autobedrijf Scheerders
Vaartweg 86
5106 NE Dongen
Telefoonnummer: 0162 - 312 875 (24/7 bereikbaar)

Bent u het er niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen bezwaar maken. 

Dan stuurt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit alsnog een bezwaarschrift. Daarin moet het volgende staan:

  • uw naam, adres;
  • met welk besluit u het niet eens bent;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • de datum en uw handtekening;
  • de vermelding “bezwaarschrift” op de envelop.

NB: Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Niet weggesleept door ons?

Is uw voertuig weg maar is deze niet weggesleept door ons en Scheerders? Dan is deze niet weggesleept in verband met de wegsleepregeling. U kunt in deze situatie contact opnemen met de politie.

Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u als bestuurder van een auto minder dan 100 meter lopen met hulpmiddel, zoals een rollator? En zal die beperking meer dan 6 maanden duren? Of hebt u als passagier deze beperkingen en kunt u niet zelfstandig wachten totdat de bestuurder de auto heeft weggezet? Dan komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren? Dien dan bij de gemeente een aanvraag voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats in.