Logo van Gemeente Dongen

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad van Dongen, Goirle en Loon op Zand. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente. 

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 4 externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris:

  • De heer J.N.M. (John) Verhoeven (voorzitter) is zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoed en tevens voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad.
  • Mevrouw D. (Danielle) van Dongen (lid) is werkzaam als adviseur Concerncontrol bij de provincie Noord-Brabant.
  • De heer H. (Harrie) Verbon is hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg. Hij is tevens lid van de Rekenkamer Tilburg sinds 2009.
  • Kees van Rietschoten is de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie.

Heeft u een suggestie voor een onderzoek, een vraag over een rapport of een andere vraag dan kunt u mailen naar de griffie van gemeente Dongen.

De rekenkamercommissies van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand werken samen om hun taken beter te kunnen uitvoeren.

Doel van het onderzoek

Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht een rekenkamercommissie of rekenkamer te hebben. De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken?
  • Maakt de gemeente waar wat ze belooft?
  • Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

De rekenkamercommissie richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente. Kortom: wat komt er terecht van de beleidsplannen van de gemeente? De commissie zoekt naar mogelijkheden om het bestuur van de gemeente te verbeteren. De rekenkamercommissie kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf.

Bekijk het Reglement van orde, verordening en onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie.

Rekenkamercommissie en gemeenteraad

De commissie rapporteert over de resultaten aan de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad zijn de rapporten van de commissie een hulpmiddel om het college te controleren. Dit is een van de taken van de gemeenteraad. Daarnaast gebruikt het gemeentebestuur de onderzoeksresultaten om het beleid te verbeteren en inwoners te laten zien wat er met gemeenschapsgeld gebeurt. De rekenkamercommissie van de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Goirle werken samen om hun taken beter te kunnen uitvoeren. Voor Goirle heeft de Rekenkamer onder andere onderzoek gedaan naar de WMO, projectmatig werken en het verbeteren van de begrotingsmethodiek.

Bescherming persoonsgegevens

De rekenkamercommissie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking met persoonsgegevens tegen te gaan.

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken wij soms persoonsgegevens, zoals mailadressen. Voorafgaand aan elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij met zo min mogelijk gegevens het onderzoek kunnen uitvoeren.

Het kan voorkomen dat wij om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld via een enquête of een interview of een groepsgesprek. Ook kan het voorkomen dat wij toestemming vragen om een (deel)dossier waarin bijzondere persoonsgegevens staan, te mogen onderzoeken. De rekenkamercommissie verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg.

Meer informatie of vragen?

Heeft u een suggestie voor een onderzoek, een vraag over een rapport of een andere vraag? Neem contact op met de rekenkamercommissie door een e-mail te sturen naar rekenkamer@goirle.nl.