Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente. 

Vacature lid rekenkamercommissie

In verband met een aflopende termijn zoekt de rekenkamercommissie per 1 januari 2020 een enthousiast lid van de rekenkamercomissie. Bekijk hier de vacature. 

Doel van het onderzoek

Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht een rekenkamercommissie of rekenkamer te hebben. De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken?
  • Maakt de gemeente waar wat ze belooft?
  • Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

De rekenkamercommissie richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente. Kortom: wat komt er terecht van de beleidsplannen van de gemeente? De commissie zoekt naar mogelijkheden om het bestuur van de gemeente te verbeteren. De rekenkamercommissie kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf.

Klik hier voor het Reglement van orde, verordening en onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie.

Samenstelling

   

V.l.n.r./Van boven naar beneden: John Verhoeven, Judith Hendrickx, Danielle van Dongen, Kees van Rietschoten, Tijmen Siermann.

De rekenkamercommissie bestaat uit 4 externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris:

  • De heer J.N.M. (John) Verhoeven (voorzitter) is zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoed en tevens voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad en de gezamenlijke rekenkamercommissie van Gemert-Bakel en Laarbeek.
  • Mevrouw J. (Judith) Hendrickx is werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Daarnaast is zij raadslid in de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas, lid van de rekenkamercommissie Venray en lid van de Rekenkamer Weert.
  • Mevrouw D. (Danielle) van Dongen (lid) is werkzaam als secretaris-onderzoeker bij de rekenkamer van gemeente Tilburg.
  • De heer C. (Kees) van Rietschoten is werkzaam als secretaris en onderzoeker bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Zuiderzeeland.

Tijmen Siermann is de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie.

Heeft u een suggestie voor een onderzoek, een vraag over een rapport of een andere vraag dan kunt u mailen naar de griffie van gemeente Dongen.

De rekenkamercommissies van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand werken samen om hun taken beter te kunnen uitvoeren.

Jaarverslagen

Bekijk hier het jaarverslag 2018.

Afgerond onderzoek

De Rekenkamercommissie heeft sinds 2014 de volgende onderzoeken uitgebracht:

april 2019: Naar begrip van en grip op de uitvoering van de Wmo RKC DGL

maart 2017: Rekenkamerbrief Feitenonderzoek De Vennen

oktober 2016: Burgerparticipatie openbare ruimte

Bent u op zoek naar een ouder onderzoek? Neem dan contact op met de griffie.