Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Verkeersplan 's Gravenmoer

Voorlopig schetsontwerp

Op 5 juni 2019 is tijdens een informatiebijeenkomst het eerste schetsontwerp voor de inrichting van de Hoofdstraat gepresenteerd. Bekijk hier de presentatie. 

Het schetsontwerp voor de Hoofdstraat  is tot stand gekomen op basis van het Verkeersplan 's Gravenmoer. Dit plan is op basis van een zorgvuldig participatieproces met een klankbordgroep tot stand gekomen. Afgelopen voorjaar heeft het college van burgemeester en wethouders het verkeersplan vastgesteld.

Reacties

Tijdens en na de bijeenkomst van 5 juni jl. zijn diverse reacties op het schetsontwerp ontvangen. De reacties lopen uiteen en zijn in sommige gevallen tegenstrijdig. Voor de komende periode zijn gesprekken gepland met diverse inwoners en vertegenwoordigers van doelgroepen en organisaties.

Hoe verder?

Er is nog geen sprake van besluitvorming. Het schetsontwerp is nog niet definitief. Mede op basis van de reacties en de gesprekken wordt de verdere aanpak bepaald. Na de zomerperiode volgt meer informatie.

 

 

Achtergrond

De hoofdwegen van ‘s Gravenmoer krijgen de komende jaren een nieuwe inrichting. Deze en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat de snelheid van het verkeer afneemt en het dorpse karakter wordt versterkt. Het college van burgemeester en wethouders stemde in maart 2019 in met het Verkeersplan ‘s Gravenmoer. In dit plan staan de uitgangspunten en principevoorstellen voor het opnieuw inrichten van de doorgaande straten in het dorp.

In ‘s Gravenmoer geldt op veel hoofdwegen een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, maar in de praktijk rijdt het verkeer harder. Ook is er vrij veel vracht- en landbouwverkeer. Bewoners in het dorp ervaren als gevolg hiervan verkeersonveilige situaties en overlast door geluid en trillingen. Via een burgerinitiatief kregen zij dit onderwerp op de agenda en medewerking om tot een pakket aan maatregelen te komen.

Participatie

Het Verkeersplan is tot stand gekomen na een intensief participatieproces. Een klankbordgroep van inwoners, ondernemers en organisaties zoals de dorpsraad, de heemkundekring en de ZLTO heeft onder begeleiding van een extern bureau voorstellen gemaakt. Eind vorig jaar werden de voorstellen tijdens een informatieavond in de Geubel gepresenteerd en positief ontvangen. 

Hoofdwegen

Naast het vaststellen van het Verkeersplan heeft het college ook een volgorde bepaald voor de aanpak van de hoofdwegen: Hoofdstraat, Vaartweg, Waspikse Weg, Wilhelminalaan, Molendijk (gedeelte open verharding), Wielstraat, Molendijk (gedeelte met asfalt en slingerplateau) en Julianalaan. In 2017 nam de gemeenteraad het besluit dat de Hoofdstraat - gezien de kwaliteit van het wegdek - als eerste moet worden aangepakt. Ook besloot de raad dat er om het jaar een straat wordt vernieuwd, zodat ‘s Gravenmoer bereikbaar blijft en niet jarenlang aaneengesloten overlast heeft.

Voorlopige volgorde

Bij het bepalen van de volgorde is gekeken naar de kwaliteit van de bestrating, de bomen, de openbare verlichting en de riolering. Ook is bijvoorbeeld gekeken naar de geregistreerde ongevallen en naar bouwontwikkelingen zoals het Integraal Kindcentrum op de locatie Wielstraat en de nieuwbouw op de locatie Waspikse Weg. De volgorde is nog voorlopig. Er moet ruimte  zijn om in te spelen op ontwikkelingen. Elk jaar wordt de volgorde afgewogen en elk jaar wordt een straat aangedragen voor de begrotingsbehandeling.

Meer informatie

Het Verkeersplan 's Gravenmoer kunt u hier downloaden (pdf).

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Sander Spiering, telefoon 14 0162 (algemeen nummer) of stuur een e-mail onder vermelding van zaaknummer 70880 naar: info@dongen.nl.