Logo van Gemeente Dongen

Openbare kennisgeving zitting gemeentelijk stembureau

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 15 maart 2023

De burgemeester van Dongen maakt het volgende bekend:

Zitting gemeentelijk stembureau

Op 16 maart 2023 stelt de gemeente Dongen een gemeentelijk stembureau (GSB) in voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en voor het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta op 15 maart 2023. 

Het GSB heeft zitting op het gemeentehuis van de gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ Dongen op donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur. Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook maken zij van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslag. 

Voor vragen mag u ook contact opnemen met team Verkiezingen. U bereikt ons via telefoonnummer 14 0162 of via burgerzaken@dongen.nl

Datum: 21 februari 2023
De burgemeester,
drs. M.C. Starmans-Gelijns