Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Werkzaamheden centrum

Het centrum van Dongen is volop in beweging. Na de metamorfose van de Hoge Ham en het Looiersplein én de realisatie van De Cammeleur, zijn in 2019 het Wilhelminaplein, Park Vredeoord, een deel van de Nieuwstraat en de parkeerplaatsen rondom het Looiershof aan de beurt. Daarmee krijgt het centrum een groen kloppend hart, waar je kunt spelen, zitten, een praatje kunt maken, wandelen, herdenken en optreden.

Planning

Dr. Willem Dreeslaan e.o. - Start 19 augustus
Op maandag 19 augustus wordt gestart met het parkeerterrein voor appartementencomplex Hoge Heijninge (fase 1). Daarna volgt de rijweg van de Dr. Willem Dreeslaan (fase 2 en 3). Het parkeerterrein Looiersplein (fase 4) volgt als laatste. Tijdens de werkzaamheden op en rond de Dr. Willem Dreeslaan worden ook de werkzaamheden op het Wilhelminaplein, de Nieuwstraat en in het Park Vredeoord uitgevoerd. Medio november worden de werkzaamheden afgerond.

Op woensdag 14 augustus vond een informatieavond plaats. Bekijk hier de presentatie. 

Verbindende paden, nieuwe inrichting en grasvelden
Door de aanleg van een netwerk van zandkleurige asfaltpaden wordt Park Vredeoord, het Wilhelminaplein, het winkelgebied en de verschillende parkeerterreinen met elkaar verbonden. Daarnaast worden de twee grote grasvelden op het Wilhelminaplein en in Park Vredeoord opnieuw aangelegd. Ook wordt de rijweg, de parkeervakken en voetpaden van de Dr. Willem Dreeslaan aangelegd met nieuwe stenen en wordt nieuwe LED-verlichting aangebracht. Begin 2020 (tijdens het plantseizoen) worden nieuwe beplanting en bomen aangebracht en een deel van huidige bomen terug geplant. De herinrichting van het parkeerterrein van de Albert Heijn volgt in de eerste helft van 2020.

Bereikbaarheid
Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken, panden bereikbaar te houden en zoveel mogelijk parkeervakken beschikbaar te houden. Tijdens de uitvoering blijven de aanliggende panden met loopschotten bereikbaar voor voetgangers en mindervaliden. De parkeerterreinen op het Wilhelminaplein en voor de Albert Heijn blijven open en bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden aan de rijweg van de Dr. Willem Dreeslaan (fase 2 en 3) wordt het eenrichtingsverkeer op de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Biezen tijdelijk omgedraaid. De weekmarkt op maandag wordt dan tijdelijk naar parkeerterrein Binnenhoven (nabij de Aldi) verplaatst. 

Wilhelminaplein - Start maart 2019 - Afgerond juli 2019
In juli 2019 zijn de werkzaamheden nabij het Wilhelminaplein afgerond. 

Totaalplanning centrumgebied

Voor de aanpak van het centrumgebied is een totaalplanning gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.

Impressies

Benieuwd hoe het centrumgebied eruit komt te zien? Bekijk hier de impressies.

Communicatie met omwonenden

Wij informeren omwonenden, weggebruikers en andere geïnteresseerden via WhatsApp. Voeg telefoonnummer 06 - 21817973 toe en meld je aan om updates te ontvangen en vragen te stellen. Lees  hier meer informatie over deze service.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met projectleider Arnoud voor de Poorte via 14 0162 (centraal nummer gemeentehuis) of per e-mail via: realisatieverkeer@dongen.nl