Logo van Gemeente Dongen

Digitale toegankelijkheid

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 22-02-2023.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Status digitale toegankelijkheid: B - Voldoet gedeeltelijk

Gemeente Dongen voldoet nog niet volledig aan alle toegankelijkheidseisen zoals beschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit het rapport van de inspectie is gebleken dat de vier (sub)websites aan 43 van de 50 succescriteria voldoen. Wij nemen de komende periode maatregelen om de websites gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken voor alle doelgroepen. In de toegankelijkheidsverklaring leest u per criteria waar niet aan wordt voldaan en leest u een planning wanneer de maatregelen worden doorgevoerd. 

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Niet alle pdf's die op onze websites worden aangeboden voldoen aan de webrichtlijnen. De komende periode worden pdf's vervangen door toegankelijke alternatieven. Heeft u problemen met het lezen van pdf's? Neem dan contact op met communicatie@dongen.nl. Binnen 3 werkdagen voorzien wij u van een toegankelijke variant. 

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Dongen vallen:

Problemen met toegankelijkheid melden

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid op deze website, laat het ons dan weten. Neem contact met ons op