Logo van Gemeente Dongen

Ondernemen in Dongen

Gaat u een eigen bedrijf starten in de gemeente Dongen? Dan geven wij u graag handige informatie via deze pagina. Als (startende) ondernemer kunt u zich ook aansluiten bij een netwerk van meerdere ondernemers binnen de gemeente. Ook daarover leest u meer op deze pagina. 

Startende ondernemer

Bent u voornemens een eigen bedrijf te starten, of bent u net een eigen bedrijf gestart? Gefeliciteerd! We wensen u veel succes met de uitdaging. Hieronder vindt u zaken waar u rekening mee moet houden en geven we u tips. 

Ondernemersplein en Kamer van Koophandel

Bij het starten van een bedrijf komt veel kijken. De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Zo vindt u op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel veel informatie waar u bij de start van uw onderneming aan moet denken. Om als bedrijf actief te mogen zijn, heeft u een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Deze inschrijving regelt u niet bij de gemeente, maar rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel.

Bedrijf starten aan huis

De gemeente maakt onderscheid tussen een ‘aan huis verbonden beroep’ en een ‘aan huis verbonden bedrijf’. In bepaalde gevallen mag u een bedrijf starten aan huis. De vorm waarin hangt af van het bestemmingsplan. Deze vind je op het digitale Omgevingsloket. Neem bij vragen contact met ons op.

Een bestemmingsplantoets moet uitwijzen of de activiteiten passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Mocht het niet passen, dan wordt altijd bekeken of een procedure mogelijk is om toch een vergunning te kunnen verlenen.

 • Voorwaarden bedrijf aan huis
  • de hoofdfunctie van uw woning blijft wonen
  • het vloeroppervlak van uw bedrijf is niet meer dan 25% van uw woonhuis
  • uw bedrijf veroorzaakt geen overlast voor uw omgeving
  • er vindt geen horeca of detailhandel plaats
  • de activiteiten van uw bedrijf vallen in milieucategorie 1 of 2 of zijn daarmee gelijk te stellen. U kunt dit nagaan in de zogenoemde Staat van Bedrijfsactiviteiten die als bijlage bij ieder bestemmingsplan is gevoegd
 • Vergunningsvrij ondernemen vanuit huis: Kantoorfuncties, een atelier of een kamer in uw woning dat u inricht voor therapeutische, verzorgende of medische doeleinden is in de meeste gevallen toegestaan. Wanneer u woont in een woonwijk en uw perceel heeft de bestemming 'wonen', dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Zolang de activiteiten kleinschalig zijn, staat het bestemmingsplan het uitoefenen van zogenoemde 'aan huis gebonden beroepen' toe.

Milieuregels

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Zo zijn er regels voor bijvoorbeeld hoeveel geluid uw bedrijf maakt, het opwekken van energie, welke afvalstoffen uw bedrijf heeft, en de gevolgen voor de lucht en bodem. U moet in bepaalde situaties een melding doen of een vergunning aanvragen. U leest er meer over op de website van Rijkswaterstaat.

Starten horecazaak 

Bij het starten van een horecazaak komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een drank en horecavergunning, een exploitatievergunning en een melding ‘Brandveilig gebruik’. Op www.ruimtelijkeplannnen.nl kunt u zien wat de bestemming is van het pand waarin u zich wilt vestigen. Bent u voornemens een horecazaak te starten in de gemeente Dongen? Neem dan contact met ons op. We nemen u dan mee in de stappen die u moet doorlopen. 

Netwerk voor (startende)ondernemers

Als ondernemer in Dongen kunt u zich aansluiten bij lokale of regionale netwerken. Onderling wordt kennis uitgewisseld of worden samenwerkingen gerealiseerd. Zo versterken de ondernemers elkaar.

Vereniging Ondernemers Contact Dongen (VOCD)

U kunt zich als bedrijf aansluiten bij een ondernemersvereniging. In Dongen is de VOCD erg actief. Zij stimuleren onderlinge samenwerking en inspireren door bedrijfsbezoeken en lezingen. Bekijk hun website voor meer informatie.

DongenOnderneemt

DongenOnderneemt is een platform voor en door Dongense jonge, startende en reeds gestarte ondernemers. DongenOnderneemt bundelt tientallen jaren ondernemerschap tot een interessant hulpnetwerk voor ondernemers. Ze delen! En de overtuiging is dat delen zorgt voor vermenigvuldigen. Zo kunnen ondernemers een start maken of groeien met ervaring als hulplijn. Bekijk hun website voor meer informatie.

LeerDongenKennen (LDK)

Ondernemer in het centrum? Dan kunt u zich aansluiten bij LDK. LDK is er speciaal voor ondernemers uit het centrum. Zij stimuleren het lokaal winkelen en werken veel samen. Het doel is om en centrum van Dongen vitaal te houden. Bekijk hun website voor meer informatie.

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is een platform voor ondernemers uit Midden-Brabant. Zij delen kennis, creëren bewustwording, inspireren en motiveren zodat u als ondernemer met uw onderneming kunt groeien en versnellen. Dit doen zij door het organiseren van online en offline inspiratiesessies, seminars, workshops en webinars. Bekijk hun website voor meer informatie.

Midpoint Brabant

Samen werken aan een slimme duurzame economie en samenleving. Midpoint Brabant fungeert als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Zij helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en brengen deze in een stroomversnelling naar de markt. Bekijk hun website voor meer informatie.

Regionaal Bureau Toerisme De Langstraat

Stichting RBT De Langstraat richt zich op het geografische gebied van de vier gemeenten, Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, onder de noemer van De Langstraat. Het doel is om de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten en daarmee meer (inter)nationale bezoekers te trekken. Dat doen zij door het promoten van het toeristische en recreatieve aanbod en bijbehorende activiteiten. Maar ook door de mogelijkheden te bekijken voor een connectie met de diverse doelgroepen. Bekijk hun website voor meer informatie.

Contact accountmanager

(Startende) ondernemer in Dongen? Wilt u wegwijs worden in het Dongense bedrijfsleven? Of heeft u als ondernemer een andere vraag aan de gemeente? Dan kunt u terecht bij onze accountmanager. De accountmanager voorziet u graag van advies en informatie. 

Telefoonnummer

14 0162 (algemeen nummer, vraag naar de accountmanager bedrijven)

E-mailadres

ondernemers@dongen.nl