Logo van Gemeente Dongen

Tijdelijke noodopvang asielzoekers

Laatst gewijzigd: 21 mei 2024

Sinds 1 februari 2024 is de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers geopend aan de Nestel op industrieterrein Tichelrijt in Dongen. De opvang biedt ruimte aan 150 asizelzoekers en is geopend voor de duur van maximaal zes maanden. Op deze pagina leest u meer informatie over de noodopvang in de gemeente Dongen en de actuele ontwikkelingen. 

Meer informatie en vragen

De gemeente informeert u over de actuele ontwikkelingen rondom de tijdelijke noodopvang onder andere via deze pagina. Lees de informatie per categorie onderaan deze pagina. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het projectteam Tijdelijke noodopvang. 

Noodopvang 

De noodopvanglocatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 06-27839713.

Gemeente projectteam Tijdelijke noodopvang

Telefoon: 14 0162
E-mail: opvang@dongen.nl 

Algemene informatie

Wat is er bekend over de noodopvang asielzoekers?

 • In januari is een noodopvang gebouwd aan de Nestel op industrieterrein Tichelrijt in Dongen.
 • Deze noodopvang is voor asielzoekers uit het volle aanmeldcentrum in Ter Apel.
 • Op 1 februari is de noodopvang in gebruik genomen, de eerste bewoners zijn op die dag gearriveerd.
 • De noodopvang biedt ruimte aan maximaal 150 asielzoekers.
 • De noodopvang is er voor maximaal 6 maanden vanaf 1 februari 2024.

Waarom vangt de gemeente Dongen vluchtelingen op?

Alle gemeente in Nederland krijgen het nadrukkelijke verzoek om mogelijkheden te onderzoeken voor de opvang van asielzoekers. De situatie in aanmeldcentrum Ter Apel vraagt om snelle oplossingen. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat we mensen niet buiten kunnen laten slapen en dat we hier als gemeente Dongen een bijdrage moeten leveren. 

Met wie organiseert de gemeente Dongen de noodopvang?

De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers organiseert de gemeente Dongen in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het Rode Kruis. Daarnaast is er afstemming met politie De Langstraat en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

Veiligheid en verkeer

Hoe is de beveiliging geregeld?  

Bij de noodopvang is 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiliging aanwezig. Er zijn elke dag 3 tot 4 beveiligers aanwezig, waarvan altijd één bij de toegang. De beveiliging wordt uitgevoerd door beveiligingsbedrijf Balans Security. Dit bedrijf heeft ervaring met toezicht en beveiligen van noodlocaties voor asielzoekers. Er is altijd een korte lijn met de politie. Deze aanpak werkt goed bij de andere noodopvangen in Brabant. Er zijn weinig ongeregeldheden.

De noodopvanglocatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereiken.
Telefoonnummer: 06-27839713

Wat doen jullie verder aan de (verkeers)veiligheid rondom de locatie?

 • Verlichting: de gemeente heeft de verlichting rondom De Nestel en op de fietsbrug over het Wilhelminakanaal verbeterd. Er staan mobiele lichtmasten. Ook is de fietsbrug langer verlicht. Hierdoor is de fietsbrug een uur voor zonsondergang en een uur na zonsopkomst langer verlicht.
 • Snelheidsdisplay: voor inkomend verkeer op Kanaaldijk Noord, vanuit Kanaalstraat richting Wilhelminastraat staat er een snelheidsdisplay.
 • Camera’s: er zijn camera’s op het terrein van de noodopvang.
 • Looproutes: looproutes staan duidelijk aangeven voor verkeergebruikers, onder andere door gebruik van hekwerk en waarschuwingsborden langs de weg.
 • Boa capaciteit: op tijden dat er veel kinderen en jongeren van en naar school gaan is een boa aanwezig op routes van en naar de scholen in de buurt van de noodopvang.

Via onderstaande plattegronden kunt u alle aanpassingen rondom verkeer en verlichting zien in het gebied bij de Nestel en Kanaaldijk Noord. 

Asielzoekers

Welke afkomst en leeftijd hebben de asielzoekers die naar Dongen komen?

24 januari 2024: De eerste twee groepen asielzoekers die naar Dongen komen zijn bekend. Het gaat om de asielzoekers die nu verblijven in het gemeentehuis in Made (gemeente Drimmelen). Deze groep bestaat uit 30 mensen waarvan zeven gezinnen en twee alleenreizende mannen. Vanuit de gemeente Roosendaal komen ongeveer 50 alleenreizende mannen naar de noodopvang aan de Nestel in Dongen. Op 1 februari 2024 komen deze twee groepen aan in Dongen. Met deze twee groepen is iets meer dan de helft van de plekken bezet. De overige plekken in Dongen worden ingevuld met gezinnen en stellen uit aanmeldcentrum Ter Apel. De exacte samenstelling van de mensen die uit Ter Apel komen is nog niet bekend bij de gemeente Dongen. Het aandeel alleenstaanden is met de groep uit Roosendaal vervuld. 

Kan ik de bewoners ook tegenkomen in het dorp? 

Ja, dat kan. De bewoners hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen in de gemeente. 

Waar gaan de vluchtelingen na die 6 maanden naartoe? 

Na het verblijf aan de Nestel stromen de mensen door naar andere (nood)opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Locatie en terrein

Hoe lang is de noodopvang in Dongen? 

Het gaat om de duur van minimaal 4 tot maximaal 6 maanden.  

Is 6 maanden ook écht 6 maanden? 

Ja. Na maximaal 6 maanden sluit de noodopvang in Dongen en wordt deze afgebroken.

Hoe ziet de noodopvang eruit?

Op het terrein staan slaapunits, sanitaire voorzieningen (zoals toiletten en douches), rookruimtes, werkruimtes voor personeel, een eetzaal en een ontmoetingsruimte. Ook buiten op het terrein is ruimte voor recreatie. Het terrein heeft daarnaast parkeerplaatsen voor personeel en is omheind. Er is één in- en uitgang. 

Bekijk de plattegrond.

Kan ik het terrein aan De Nestel betreden? 

De locatie is niet vrij toegankelijk. Heb je vragen aan het Rode Kruis over de locatie? Neem dan contact op met de locatie coördinator. De noodopvanglocatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereiken via telefoonnummer: 06-27839713

Waarom is gekozen voor locatie de Nestel?  

Het terrein is eigendom van de gemeente Dongen en ligt al een tijd braak. Er is op dit moment geen gegadigde voor het terrein. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in de opbouw van opvanglocaties heeft de locatie bekeken en als geschikt beoordeeld. Er is onder andere gekeken naar de ondergrond en omvang van het terrein. En er is sprake van een redelijke afstand naar voorzieningen.    

Vergunning, proces en bezwaar

Hoe zit het met de vergunning?

Op 29 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is ingediend voor de activiteit bouwen en voor het strijdig gebruik van gronden. Namelijk het vestigen van een opvanglocatie voor asielzoekers op locatie de Nestel waar een bedrijfsfunctie geldt. De gemeente heeft een gedoogbeschikking afgeven voor bouwactiviteiten vanaf 8 januari 2024. Dit kan omdat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend en het college van B&W heeft aangegeven medewerking te verlenen aan het vestigen van een opvanglocatie op deze plek. Op 31 januari 2024 is de omgevingsvergunning verleend. De locatie wordt vanaf 1 februari 2024 in gebruik genomen. 

Wanneer is de vergunning verleend en hoe kan ik deze inzien?

Op 31 januari 2024 is de vergunning verleend. Bekijk verleende vergunning tijdelijke noodopvang de Nestel via onderstaande link:

Kan ik bezwaar maken?

Het is niet meer mogelijk om bezwaar te maken. Dit was mogelijk binnen zes weken na de dag waarop de vergunning werd gegeven. Het bezwaartermijn is dus verstreken.

Onderwijs en zorg

Waar gaan de kinderen naar school?

Kinderen die in de noodopvang wonen volgen basisonderwijs in Dongen bij basisschool de Westerkim en een basisschool in Tilburg. Het gaat om scholen waarbij ze ervaring hebben met onderwijs voor anderstaligen. Voor voortgezet onderwijs is samenwerking gezocht met de gemeente Tilburg. In Tilburg zit het Schakelcollege. Dit is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Maken de bewoners gebruik van de huisartsenzorg in de gemeente Dongen of de regio?

Nee, alle eerstelijnszorg is georganiseerd op locatie. De huisartsen(posten) worden hiermee niet belast. 

Kosten

Wie betaalt de tijdelijke noodopvang? 

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) betaalt de kosten voor deze noodopvang.

Krijgen asielzoekers een uitkering van de gemeente? 

Asielzoekers krijgen geen uitkering van de gemeente. Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker weekgeld voor eten, kleding, toiletartikelen en andere persoonlijke uitgaven. Dit betaalt het COA. Een overzicht van de bedragen voor eet- en leefgeld leest u op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Krijgt de gemeente geld per asielzoeker die naar de noodopvang komt?

De gemeente krijgt hier geen geld voor. 

Mijn woning vermindert in waarde. Wat kan ik doen? 

Het is mogelijk om tegemoetkoming aan te vragen. Een onafhankelijk deskundige doet een beoordeling en geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders. Daarbij zal onder andere rekening worden gehouden met de tijdelijke aard van de opvanglocatie en de afwijking ten opzichte van de huidige geldende bestemming. Het college neemt uiteindelijk een besluit. 

Communicatie

Waar kan ik terecht met vragen of suggesties?

Vragen voor de gemeente Dongen kunt u mailen naar opvang@dongen.nl. Bellen kan tijdens kantooruren naar 14 0162. 

De noodopvanglocatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereiken via telefoonnummer: 06-27839713.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

 • Alle actuele informatie leest u op deze pagina (www.dongen.nl/opvang).
 • Nieuwsartikelen van de gemeente leest u op www.dongen.nl/actueel/nieuws
 • Ook via de informatiekrant wordt u op de hoogte gehouden. De informatiekrant verschijnt om de week en wordt huis-aan-huis bezorgd.
 • De gemeente start met een nieuwsbrief Tijdelijke Noodopvang in Dongen. Aanmelden kan via opvang@dongen.nl
 • Daarnaast stuurt de gemeente bewonersbrieven naar specifieke groepen inwoners (denk aan omliggende wijken en ondernemers)
 • Ook organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. De volgende bijeenkomst voor inwoners is op woensdag 17 april 2024 om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in De Cammeleur. 

Nieuwsbrief Tijdelijke Noodopvang in Dongen

Wilt u de nieuwsbrief in uw mail ontvangen? Stuur dan een mail met aanmelding naar opvang@dongen.nl.

Documenten bijeenkomsten inwoners

Bewonersbrieven

Documenten bijeenkomsten ondernemers

Documenten bijeenkomsten klankbordgroep

 

Hulp, samenwerking en initiatief

Ik wil hulp bieden, wat kan ik doen?

Fijn dat u hulp wilt bieden. Wij zijn erg blij met elke vorm van hulp. U kunt uw aanbod, interesse of ideeën mailen naar opvang@dongen.nl. Het Rode Kruis coördineert de hulp van vrijwilligers op de noodopvanglocatie. Zij nemen op een later moment contact met u op.  

Is er behoefte aan hulpgoederen?

Ja, op dit moment zijn we specifiek en dringend op zoek naar:

 • Heren (sport) kleding en sneakers: truien, overhemeden, broeken, sneakers, sportkleding, jacks en handschoenen
 • Fietsen in alle maten: heren-, dames en kinderfietsen. Een klein mankement is geen proleem. 

Afgeven mag bij de doorgeefwinkel van Eagle Shelter (Crispijnhof 9, Dongen). Daar staan vrijwilligers klaar om de spullen in ontvangst te nemen. Eagle Shelter vraagt om eerst te bellen naar 06-38226683. Om de buren van Eagle Shelter geen overlast te bezorgen verzoeken wij iedereen om niet via de Berkenheuvelstraat te komen. Er zijn daar namelijk geen parkeermogelijkheden en het is een doodlopende straat.

Openingstijden winkel:

 • Maandag: 13.30u tot 15.30u
 • Woensdag: 10.00u tot 12.00u
 • Zaterdag: 12.00u tot 16.00u.

Werkt de gemeente ook samen met lokale partijen?

Ja, de gemeente legt waar mogelijk contacten met lokale maatschappelijke organisaties. Ook is er contact met geloofsgemeenschappen. 

Werkt de gemeente ook samen met lokale ondernemers?

Ja, de catering in de noodopvang wordt door een Dongense ondernemer verzorgd. Twee Dongense (franchise) drogisterijen leveren de producten voor de dagelijkse verzorging. Het drukken van de doeken voor op het hekwerk rondom de noodopvang is neergelegd bij een Dongense drukker. Het bedlinnen wordt gereinigd door een wasserij uit Oosterhout met Dongense eigenaren. Er is een Dongens schoonmaakbedrijf geregeld voor de opleverschoonmaak en dagelijkse schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes. Daarnaast gaat een Oosterhouts bedrijf met een Dongense eigenaar dagelijks woonbegeleiders leveren.  De afvalverwerking wordt ook door een Dongens bedrijf gedaan. Ook andere incidentele aankopen en diensten doen we zoveel mogelijk bij lokale ondernemers.