Logo van Gemeente Dongen

Inkomen

Voor zelfstandigen is er ook bijstand. Dit staat in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ondernemers en en zzp’ers kunnen een beroep doen op financiële steun. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw inkomen in de vorm van een renteloze lening of een rentedragend (starters)krediet. 

Bijstand voor ondernemers

Het Bbz is er voor:

 • Startende ondernemers.
 • Gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in geldnood zitten.
 • Zelfstandigen die moeten stoppen met hun bedrijf.
 • Zelfstandigen van 55 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, die tenminste 10 jaar zelfstandig zijn en niet meer voldoende inkomsten hebben.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan 64 jaar;
 • U werkt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf. Als uw partner ook in uw bedrijf meewerkt, moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf werken;
 • U hebt alle benodigde diploma’s en vergunningen voor uw bedrijf;
 • Uw bedrijf zit in Nederland of u oefent uw zelfstandig beroep uit in Nederland;
 • U krijgt geen financiële steun via een bank of een andere financiële geldverstrekker;
 • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn (dit geldt niet voor de zogenaamde oudere zelfstandige: 55 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd). Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.

Uitkering voor zelfstandigen 55 jaar en ouder (IOAZ)

IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Bent u een zelfstandige van 55 jaar of ouder en zijn uw inkomsten onvoldoende om van te leven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering vanaf het moment dat u uw bedrijf beëindigt. 

Voorwaarden

 • U bent 55 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar en u werkt nog als zelfstandige;
 • U hebt tenminste10 jaar als zelfstandige gewerkt of 3 jaar als zelfstandige en voorafgaand 7 jaar in loondienst;
 • U werkt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf. Als uw partner ook in uw bedrijf meewerkt, moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt;
 • De inkomsten uit uw bedrijf, eventueel samen met andere inkomsten, zijn de laatste 3 jaar onder een bepaalde grens geweest en u verwacht dat deze niet toenemen;
 • Uw vermogen wordt voor een aanzienlijk deel vrijgelaten.

Aanvragen

De gemeente Tilburg voert voor de gemeente Dongen het Bbz en IOAZ uit. Voor meer informatie en het aanvragen van financiële steun voor zelfstandigen kunt u terecht op de website van de gemeente Tilburg.