Logo van Gemeente Dongen

Persoonsgegevens en Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Dongen verwerkt persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Daarnaast wordt er onder strikte voorwaarden gebruik gemaakt van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer wij u een officiƫle brief sturen, weten we dan zeker dat we het juiste adres gebruiken. U kunt via deze link zien welke gegevens er in de BRP zijn vastgelegd.

Bijzondere persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens kan het zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld zorg ontvangt die door de gemeente wordt vergoed, dan hebben wij daar soms aanvullende informatie voor nodig. Deze informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en is alleen te raadplegen door medewerkers die de gegevens nodig hebben om uw aanvraag af te kunnen handelen.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame, bij telefonisch contact of om u te informeren over wijzigingen van diensten. Gemeente Dongen verwerkt alleen persoonsgegevens als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben. 

Bewaartermijn

Gemeente Dongen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor veel gegevens geldt echter wel een wettelijke bewaartermijn waar wij ons aan moeten houden.  

Delen met derden

Gemeente Dongen verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo garanderen wij dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Beveiliging

Gemeente Dongen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (onder wettelijke voorwaarden). Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Klachten of twijfels

Heeft u de indruk dat wij uw gegevens onterecht verwerken of vindt u dat uw gegevens niet vertrouwelijk zijn behandeld? Of wilt u gebruik maken van de rechten die de AVG en de WPG u geven om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen? Dan kunt u het formulier 'Inzage persoonsgegevens AVG invullen'. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@dongen.nl.