Logo van Gemeente Dongen

Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over wegwerkzaamheden in de gemeente Dongen. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van enige verkeershinder. Er wordt alles aan gedaan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Actuele werkzaamheden

Herinrichting Hoofdstraat

Op maandag 9 mei is gestart met de uitvoering van het project ‘herinrichting Hoofdstraat ’s Gravenmoer’. Dit project omvat werkzaamheden aan de weg en de riolering. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november 2022 gereed.

De wegversmallingen in de Hoofdstraat worden weggehaald. Hiervoor komen plateaus in de plaats. Daarnaast komen er brede, rode fietssuggestiestroken op de weg. Dit geeft meer ruimte voor fietsers en geeft hen een duidelijke plek op de weg. Gelijktijdig met de reconstructie van de weg, worden ook rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Er worden huisaansluitingen vervangen en een hemelwaterriool aangelegd. Daarnaast wordt de groeiplaats van de beeldbepalende bomen verbeterd door het aanbrengen van voedingsstoffen en compost, zodat deze sfeerbepalende bomen weer een goede toekomstverwachting hebben. Dit project wordt gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de wegwerkzaamheden wordt doorgaande gemotoriseerde verkeer omgeleid via tijdelijke omleidingsroutes. Wij verzoeken bezoekers en inwoners dringend niet voor de afzettingen te parkeren, zodat in geval van een calamiteit de bereikbaarheid voor de hulpdiensten gegarandeerd is. Tijdens de werkzaamheden worden voorzieningen getroffen, zodat woningen en bedrijven altijd te voet bereikbaar blijven.

Fasering en planning

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. 
 
Fase 1 : Klein Dongenseweg 19 - Hoofdstraat 91 (Eetcafé ’t Trefpunt)  (circa 200 m)
Fase 2 : Hoofdstraat 91 - Hoofdstraat 75 (voor kruising Wilhelminalaan)  (circa 135 m)
Fase 3 : Kruising Wilhelminalaan (Hoofdstraat 75 - Hoofdstraat 71)  (circa 65 m)
Fase 4 : Hoofdstraat 71 (na kruising Wilhelminalaan) - Hoofdstraat 56  (circa 85 m)
Fase 5 : Hoofdstraat 56 - Hoofdstraat 24  (circa 350 m)
Fase 6 : Hoofdstraat 24 - Kerkebosdreef  (circa 150 m)
(Totaal : circa 985 m)

Blijf op de hoogte via WhatsApp

Voor de informatievoorziening over dit project wordt gebruik gemaakt van WhatsApp. Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zo op de hoogte blijven van de voortgang en de bereikbaarheid. Wie op de hoogte wil blijven van het project, kan zich aanmelden voor de WhatsApp-verzendlijst. Voeg telefoonnummer 06 - 21817973 toe aan uw contactpersonen. Zend een bericht naar dit nummer met daarin: uw straatnaam, het huisnummer en 'Herinrichting hoofdstraat 's Gravenmoer'. U bent nu aangemeld en ontvangt updates en kunt vragen te stellen. Meer informatie over deze service leest u op de pagina over WhatsApp.

Werk aan de weg in Brabant

Op deze website ziet u waar in Brabant wegwerkzaamheden zijn en welke grote evenementen voor eventuele overlast kunnen zorgen.