Logo van Gemeente Dongen

Over deze website

www.dongen.nl is de officiële website van de gemeente Dongen. We doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat fout is of verouderd? Of hebt u ideeën? Stuur dan een reactie naar communicatie@dongen.nl

Niet gevonden wat u zocht?

dongen.nl biedt u een overzicht van de belangrijkste informatie voor inwoners en ondernemers. Heeft u op de website niet gevonden wat u zocht, omdat u bijvoorbeeld een specifieke vraag heeft of op zoek bent naar een beleidsdocument? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Digitale toegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn.

Lees meer over de digitale toegankelijkheid van de gemeente Dongen

DigiD en eHerkenning

Op dongen.nl vindt u online formulieren waarmee u verschillende zaken kunt regelen, zoals een verhuizing doorgeven, een uittreksel aanvragen, een evenement melden, etc. Voor verschillende formulieren dient u in te loggen met uw DigiD. Voor het aanvragen van een subsidie heeft u eHerkenning nodig.

Websites en/of bronnen van derden

Via onze website bieden we toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. De gemeente is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op websites en/of informatiebronnen van derden.

Auteursrecht

De Dongen bezit auteursrecht op alle informatie die via de website opgevraagd kan worden. Dit geldt ook voor onze beeldmerken, logo’s en beeldmateriaal. Het is niet toegestaan om deze informatie zonder schriftelijke toestemming vooraf vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren.

Persoonsgegevens en Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Dongen verwerkt persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Daarnaast wordt er onder strikte voorwaarden gebruik gemaakt van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer wij u een officiële brief sturen, weten we dan zeker dat we het juiste adres gebruiken. U kunt via deze link zien welke gegevens er in de BRP zijn vastgelegd.

Bijzondere persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens kan het zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld zorg ontvangt die door de gemeente wordt vergoed, dan hebben wij daar soms aanvullende informatie voor nodig. Deze informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en is alleen te raadplegen door medewerkers die de gegevens nodig hebben om uw aanvraag af te kunnen handelen.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame, bij telefonisch contact of om u te informeren over wijzigingen van diensten. Gemeente Dongen verwerkt alleen persoonsgegevens als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben. 

Bewaartermijn

Gemeente Dongen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor veel gegevens geldt echter wel een wettelijke bewaartermijn waar wij ons aan moeten houden.  

Delen met derden

Gemeente Dongen verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo garanderen wij dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Beveiliging

Gemeente Dongen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (onder wettelijke voorwaarden). Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Klachten of twijfels

Heeft u de indruk dat wij uw gegevens onterecht verwerken of vindt u dat uw gegevens niet vertrouwelijk zijn behandeld? Of wilt u gebruik maken van de rechten die de AVG en de WPG u geven om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen? Dan kunt u het formulier 'Inzage persoonsgegevens AVG invullen'. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@dongen.nl.

Cookies op deze website

Gemeente Dongen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte inhoud en informatie kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Statistieken van de website

We gebruiken statistiekeninstrument om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt. We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van de bezoeker. We gebruiken het ook om de website te verbeteren. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw naam of adres). Het IP-adres van websitebezoekers is gedeeltelijk verborgen.

Responsible disclosure

De gemeente Dongen neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen wij dit graag. Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen. Door het maken van de melding van een zwakke plek verklaart de melder zich akkoord met onderstaande afspraken over responsible disclosure. De gemeente Dongen handelt de melding dan volgens deze afspraken af.