Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

woensdag 21 maart 2018

Blijf op de hoogte van de gemeenteraadsverkiezingen en volg dongenkiest.nlLees verder

Enquête afstudeeronderzoek Dongen

donderdag 15 maart 2018

Randy van den Assem, 4e jaars student Communicatie aan Fontys in Tilburg, doet onderzoek naar het imago van de gemeente Dongen. Lees verder

Raadgevend referendum 21 maart 2018

donderdag 15 maart 2018

Op woensdag 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt: · de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de...Lees verder

vrijdag 9 maart 2018

De colleges van de gemeenten Dongen, Loon op Zand, Heusden en Waalwijk willen investeren in de oprichting van een Regionaal Bureau voor Toerisme De LangstraatLees verder

In het centrum van Dongen gebeurt veel. Lees in de nieuwsbrief van maart de laatste ontwikkelingen.Lees verder

Reconstructie Minister Aalberselaan

donderdag 8 maart 2018

Tussen 19 maart en 18 mei wordt een deel van de Minister Aalberselaan vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is een omleiding voor verkeer van kracht.Lees verder

De door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspuntennotitie Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten ligt tot en met 22 maart 2018 ter inzage.Lees verder

3D-visualisatie N629 Dongen-Oosterhout

woensdag 21 februari 2018

Bekijk het tracé van de nieuwe N629 via een 3D-visualisatie.Lees verder

Meedoen in Dongen

dinsdag 20 februari 2018

Nieuw gemeentelijk armoedebeleid en Meedoenregeling 2018Lees verder

Inspirerende sessie voor ondernemers en inwoners over toeristische informatievoorziening en het themajaar Bij 's mam in de keuken.Lees verder