Logo van Gemeente Dongen

College start met opstellen gebiedsvisie De Vennen

maandag 15 april 2024
College start met opstellen gebiedsvisie De Vennen

Regio Hart van Brabant

De woningbehoefte is groot, ook in de gemeente Dongen. Om aan deze woningbehoefte te voldoen wil het college bouwen voor Dongen. Daarbij kijkt ze niet alleen naar uitbreidingslocaties, maar ook naar locaties binnen het bebouwde gebied in Dongen. Een van deze locaties is het gebied achter De Vennen. Om woningbouw te realiseren start het college van de gemeente Dongen met het opstellen van een gebiedsvisie. 

‘Samen met bewoners, eigenaren, ondernemers en andere belanghebbende willen we kijken naar de waarden van het gebied. Welke kenmerken, zoals waardevol groen, moeten we behouden als we in dit gebied gaan bouwen?’ zegt Kees de Jong, wethouder ruimtelijke ontwikkeling stedelijk gebied. ‘Het is namelijk belangrijk dat nieuwe woningen passen binnen het karakter van het gebied.’ 

Opstarten gebiedsvisie De Vennen

Gebiedsvisie De Vennen gaat over het gebied gelegen tussen de Vennen, Deken Batenburgstraat, Oude Baan en Monnendijk. De gemeente wil samen met bewoners, eigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden een beknopte visie maken voor het gebied. De gebiedsvisie is het kader voor ontwikkelplannen en aanvragen voor omgevingsvergunningen in het gebied. Op deze manier kan het gebied gefaseerd vorm krijgen, waarbij plannen worden getoetst. In de visie wordt ingegaan op vragen als: Waar in het gebied is woningbouw mogelijk en welke kenmerken van het gebied moeten behouden blijven? 

Vervolg

Op 15 april vindt het startoverleg plaats. In eerste instantie zal een startoverleg worden georganiseerd met ontwikkelaars en grondeigenaren in het gebied om te onderzoeken of en hoe zij bij het opstellen van de omgevingsvisie betrokken willen worden. Op een later moment vinden bijeenkomsten met bewoners plaats om met elkaar in gesprek te gaan en samen te komen tot een passende visie voor het gebied.

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/college-start-met-opstellen-gebiedsvisie-de-vennen?tx_news_pi1%5Bmonth%5D=4&tx_news_pi1%5Byear%5D=2024&cHash=3c11416c1736471a6df10ff3e8521779