Logo van Gemeente Dongen

Regio doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

dinsdag 02 april 2024
Regio doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit zes regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. In onze regio Hart van Brabant brengen op 11 april ongeveer 50 organisaties dak- en thuisloze mensen in kaart.  

Het doel is om inzicht te krijgen in de werkelijke grootte en aard van de groep (dreigend) dak- en thuisloze mensen. Het zicht op de volledige groep mensen ontbreekt namelijk op dit moment. Hoe meer we weten over deze groep mensen, hoe beter we dak- en thuisloosheid kunnen voorkomen en terugdringen.  

Bij de ETHOS telling wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Met andere woorden, het gebrek aan een veilig (t)huis. “Zoveel mogelijk organisaties in onze regio vullen op 11 april een vragenlijst in over alle mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Het gaat daarbij om mensen die vallen onder de zogenaamde ETHOS-Light categorieën, zoals bijvoorbeeld mensen die een instelling verlaten zonder volgende plek om te wonen, mensen die in hun auto slapen, mensen die tijdelijk bij familie verblijven en mensen met een dreigende huisuitzetting.” vertelt Eline Somers-Segers, regionaal coördinator van de ETHOS telling in regio Hart van Brabant.  

Iedereen heeft recht op een eigen woonplek. Daarom is het ontzettend belangrijk om het verborgen probleem van (dreigende) dak- en thuisloosheid zichtbaar te maken. Het tellen van mensen zonder huis, of waar dit lijkt te gaan gebeuren, helpt hierbij. Want achter deze getallen vind je de echte hulpvraag van mensen.  

Actieplan dakloosheid ‘Iedereen een (t)huis’ 

Met de resultaten van de telling kunnen we in onze regio gericht aan de slag om dak – en thuisloosheid te voorkomen en terug te dringen. Dat doen we in de regio Hart van Brabant samen met alle gemeenten, met organisaties, professionals, vrijwilligers en inwoners met behulp van het actieplan ‘Iedereen een (t)huis’. De ETHOS telling is onderdeel van dit actieplan. In het plan ligt de nadruk op ‘Wonen Eerst’. Mensen die dak- of thuisloos raken, helpen we zo snel mogelijk weer aan een eigen (t)huis. Daarnaast zetten we in op preventie. We signaleren dreigende dak- en thuisloosheid vroegtijdig, zodat we dit kunnen voorkomen.  

Point-in-time telling 

De ETHOS telling is een ééndaagse telling in een gemeente of een regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Op 11 april brengen in Hart van Brabant onder andere gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvanglocaties, buurthuizen, woningcorporaties, maatschappelijk werk, jongerenorganisaties en organisaties die zich richten op arbeidsmigranten dak- en thuisloze mensen in kaart.  

Resultaten ETHOS telling 

De resultaten van de tweede ETHOS telling worden op 9 oktober, op Werelddaklozendag, gepresenteerd. Kijk voor meer informatie over de ETHOS telling op de website van het Kansfonds

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/regio-doet-mee-aan-nieuwe-telling-dak-en-thuisloosheid?tx_news_pi1%5Bmonth%5D=4&tx_news_pi1%5Byear%5D=2024&cHash=3c11416c1736471a6df10ff3e8521779