Logo van Gemeente Dongen

Evenementen organiseren

Organiseert u een evenement? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Voor een privéfeest op eigen terrein, zoals een jubileum- of een huwelijksviering, is geen evenementenvergunning of melding nodig. 

Informatiepakket

Om ervoor te zorgen dat een evenement goed wordt georganiseerd en veilig verloop heeft de gemeente regels opgesteld. Alle informatie die hiervoor nodig is voor organisatoren is gebundeld en afgestemd met organisaties die betrokken zijn. In dit document (de 'Gereedschapskist') vindt u deze informatie. Hierin leest u onder andere: wat verstaan we onder een evenement? Wanneer moet ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd? Waar moet u rekening mee houden op het gebied van verkeer, veiligheid en gezondheid? Welke materialen stelt de gemeente beschikbaar? 

Evenementenvergunning of melding?

Wanneer heeft u een vergunning nodig? Wanneer u op één of meer van onderstaande vragen met ja beantwoordt moet u een evenementenvergunning aanvragen.

  • Zijn er bij het evenement meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig?  
  • Wordt er voor 7.00 uur of na 23.00 uur muziek ten gehore gebracht?        
  • Begint het evenement vóór 10.00 uur ’s ochtends?                                       
  • Eindigt het evenement na 24.00 uur ’s avonds?                                            
  • Worden er objecten geplaatst met een oppervlakte van meer dan 10m² per object?                                                                                                      
  • Moeten er straten worden afgesloten?                                                          
  • Wordt er een belemmering gevormd voor het verkeer/hulpdiensten? 

Vergunning

Heeft u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoord? Dan moet u voor uw evenement een vergunning aanvragen. Vul het online formulier in via de button 'Vergunning aanvragen'. 

Melding

Kunt u op basis van bovenstaande criteria volstaan met een melding? Maak dan een melding van een vergunningsvrij evenement. Dat kan met het online formulier vergunningsvrij evenement. Een buurtbarbecue is een vergunningsvrij evenement, maar moet wel gemeld worden. Doe dit minimaal 14 werkdagen van tevoren. 

Kosten evenementenvergunning

Wat een evenementenvergunning kost leest u in de actuele legesverordening. Dit is een vastgesteld document waarin de tarieven staan. 

Ontheffing Alcoholwet

Verkoopt u tijdens uw evenement zwak alcoholische dranken? Dan heeft u een ontheffing Alcoholwet (artikel 35) nodig. Deze vraagt u tegelijk met de evenementenvergunning aan via de button 'Aanvragen Ontheffing Alcoholwet'. 

Wat een ontheffing Alcoholwet kost leest u in de actuele legesverordening. Dit is een vastgesteld document waarin de tarieven staan.