Logo van Gemeente Dongen

Starterslening

Starterslening; een steuntje in de rug bij een eerste koopwoning

Bent u starter, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen voor uw eerste koopwoning? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening. De gemeente wil het starters op de woningmarkt gemakkelijker maken en biedt, onder voorwaarden, een starterslening aan. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden. Gemeente Dongen verstrekt de Starterslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Starterslening gelden enkele voorwaarden:

  • U bent verblijfsgerechtigd en woont in Nederland.
  • U bent starter op de koopmarkt en u gaat de woning zelf, of eventueel met partner, bewonen.
  • U bent maximaal 35 jaar oud op het moment van indienen van de aanvraag Starterslening. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt de leeftijdsgrens van maximaal 35jaar voor beide aanvragers.
  • U wilt een woning in de gemeente Dongen kopen waarvan de maximale koop-/ aanneemsom (inclusief verbeterkosten en/of meerwerk) niet hoger is de door de Rijksoverheid vastgestelde betaalbaarheidsgrens, geldend voor het jaar waarin de starterslening wordt aangevraagd. Voor 2024 is de betaalbaarheidsgrens vastgesteld op € 390.000,-. Dit blijkt uit het voorlopig koopcontract of een kopie van de koop- of aanneem-overeenkomst. Deze documenten moeten ondertekend  zijn door zowel de koper als de verkoper.
  • De aankoop van de woning moet voldoen aan de actuele voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
  • De starterslening is maximaal € 25.000,-
  • Let op: in het koopcontract moet een voorbehoud tot verkrijging van een Starterslening zijn opgenomen.

Opstartlening aanvragen

Geïnteresseerd? Vul dan eerst het aanvraagformulier 'Eerste toets starterslening' in.

U krijgt per e-mail bericht over de eerste toets en indien van toepassing een aanvraagformulier Starterslening en informatiebrochure over de verdere procedure die de SVn voor u verzorgt, zoals de financiële toets en het verstrekken van de lening.

De middelen die de gemeente Dongen voor de regeling beschikbaar heeft, zijn beperkt. Daarbij geldt het principe dat wie het eerst zijn aanvraag afrondt, het eerste recht heeft. Ofwel: op = op. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd.

Meer informatie

Op de website van SVn staat meer informatie over de constructie van de lening.

Huurwoning kopen?

De Starterslening is niet van toepassing voor de aankoop van woningen van de wooncorporatie Casade. Deze corporatie biedt een SVn-corporatie starterslening aan. Meer informatie daarover vindt u op de website van Casade.