Logo van Gemeente Dongen

Hulp bij het huishouden

De gemeente Dongen vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Als u daarbij problemen ondervindt door ziekte, handicap of ouderdomsklachten, kan de gemeente u helpen bij het vinden van een oplossing.

Hulp vanuit de Wmo

Zijn er dingen in het huishouden die u vanwege een beperking niet meer zelf niet (meer) kunt doen? En waarmee anderen u ook niet kunnen helpen? Dan is hulp van de gemeente mogelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Iedereen heeft recht op een schone huiskamer, slaapkamer, keuken, badkamer en toilet. Als het schoonhouden voor u te zwaar of te moeilijk is en er is niemand om u te helpen, dan kunt u hulp bij de gemeente aanvragen.

Wat kunt u zelf doen en wat doet de hulp?

 • Vraag uw partner, kinderen of huisgenoten om huishoudelijk werk van u over te nemen. ­Soms kan dit niet omdat:
  - u alleen woont
  - de mensen die bij u wonen hier ook moeite mee hebben door een ziekte of beperking
  - uw kinderen of huisgenoten jonger zijn dan 18 jaar
 • Vraag hulp bij het huishouden aan familie, buren, vrienden of (vrijwilligers)initiatieven in uw wijk. 
 • Misschien kunt u zelf een huishoudelijke hulp inhuren

Heeft u recht op huishoudelijke hulp dan kan de hulp de woonkamer, gang en slaapkamer stofzuigen en dweilen en de badkamer, keuken en toilet schoonmaken. Als dat nodig is kan de hulp eventueel ook andere dingen doen, zoals de was of de boodschappen.

Vormen van huishoudelijke hulp

Wanneer u hulp bij het huishouden krijgt toegekend van de gemeente, kunt u kiezen in welke vorm u deze hulp wilt ontvangen:

 • Zorg in natura: u krijgt hulp van een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten, of
 • Persoonsgebonden budget (PGB): u krijgt een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt. Aan het krijgen van een PGB zijn wel voorwaarden verbonden.

Voor wie is de huishoudelijke hulp bedoeld?

U komt in aanmerking voor huishoudelijke hulp wanneer onderstaande op u en uw situatie van toepassing is:

 • U heeft een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking waardoor u niet zelf uw huis schoon kunt maken.
 • U heeft geen hulp van een partner, huisgenoten of anderen.
 • U staat ingeschreven en woont in de gemeente Dongen.
 • U heeft de hulp in uw eigen woning nodig.
 • U heeft geen Wlz-indicatie.

Kosten en eigen bijdrage

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage van €19,- per maand.

Aanvragen

Neem contact op met De Entree voor een gesprek over de Wmo. Bel hiervoor naar het telefoonnummer 14 0162 of kijk op de website van De Entree voor meer informatie.

Wanneer u recht heeft op hulp bij het huishouden krijgt u een brief die dat bevestigt (een zogenaamde beschikking). 

Meer informatie

Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het het Team Werk Inkomen & Zorg, telefoonnummer 14 0162.