Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Subsidies: monumenten

In de gemeente Dongen staan ruim 100 rijks- en gemeentelijke monumenten. Een eigenaar van een rijks– of gemeentelijk monument kan in aanmerking komen voor subsidie voor de instandhouding van het monument.

Subsidie rijksmonumenten

Voor restauratie en onderhoud van een rijksmonument zijn er verschillende landelijke subsidieregelingen. Let op: verken eerst de mogelijkheden. U mag niet met de restauratie beginnen voordat er een besluit op de subsidieaanvraag is genomen. Voorzie uw aanvraag in ieder geval van een gespecificeerde begroting van de restauratiewerkzaamheden. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de landelijke website www.monumenten.nl.

Subsidie gemeentelijke monumenten

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u bij restauratie of onderhoud van uw monument in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Dongen. In de Verordening Subsidiering Gemeentelijke Monumenten staan de voorwaarden, zoals het maximale subsidiebedrag. Let op: begin nog niet met de restauratiewerkzaamheden voordat een besluit op de subsidieaanvraag is genomen.

Neem voor meer informatie contact op met het team Vergunningen en Handhaving via het telefoonnummer 14 0162 of e-mail: info@dongen.nl.

Een aanvraag voor een instandhoudingssubsidie gemeentelijke monumenten kunt u indienen via onderstaande groene knop.

Subsidie Cultuurfonds voor Monumenten Noord-Brabant

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ook aanspraak maken op een subsidie uit het Cultuurfonds voor Monumenten Noord-Brabant. Subsidie uit dit fonds wordt verstrekt in de vorm van een laagrentende lening. Kijk voor meer informatie op de website van het Prins Bernard Cultuurfonds www.cultuurfonds.nl.