Logo van Gemeente Dongen

Subsidies: monumenten

Subsidie rijksmonumenten

Voor restauratie en onderhoud van een rijksmonument zijn er verschillende landelijke subsidieregelingen. Let op: verken eerst de mogelijkheden. U mag niet met de restauratie beginnen voordat er een besluit op de subsidieaanvraag is genomen. Voorzie uw aanvraag in ieder geval van een gespecificeerde begroting van de restauratiewerkzaamheden. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de landelijke website www.monumenten.nl.

Subsidie Cultuurfonds voor Monumenten Noord-Brabant

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ook aanspraak maken op een subsidie uit het Cultuurfonds voor Monumenten Noord-Brabant. Subsidie uit dit fonds wordt verstrekt in de vorm van een laagrentende lening. Kijk voor meer informatie op de website van het Prins Bernard Cultuurfonds www.cultuurfonds.nl.