Logo van Gemeente Dongen

Tweede Kamerverkiezingen maart 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus. Vanwege COVID-19 gaan deze verkiezingen iets anders dan normaal. We doen er alles aan het stemmen goed en veilig te laten verlopen.

Hoe kan ik stemmen?

Stemmen in het stemlokaal: op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal. Op op deze pagina, onder het kopje 'Waar kan ik stemmen' vind je de stemlokalen. Vergeet niet de gezondheidscheck te doen en neem uw stempas, een geldig legitimatiebewijs en een mondneuskapje mee.

Vervroegd stemmen: op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn de stemlokalen op het gemeentehuis (Hoge Ham 62) en bij V.V. Dongen (Procureurweg 2) vervroegd geopend. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.

Iemand machtigen: kiezers van 18 jaar en ouder kunnen, net als bij andere verkiezingen, iemand machtigen om hun stem voor hen uit te brengen. Dit jaar mag een kiezer drie volmachten aannnemen, normaal zijn dat er twee. U leest hier hoe u iemand anders kunt machtigen om voor u te stemmen. 

Briefstemmen 70-plus: kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen. U leest hier hoe u per brief kunt stemmen. De briefstem kunt u op twee manieren verzenden:

 • De briefstem per post versturen. Om ervoor te zorgen dat deze voor 17 maart aankomt is het verstandig deze vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur per post te versturen.
 • De briefstem afgeven op een speciaal afgiftepunt in onze gemeente. Dit kan bij het gemeentehuis in Dongen en in De Geubel in ’s Gravenmoer. Afgeven van de briefstemmen bij de afgiftepunten kan op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 en dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en op de verkiezingsdag (woensdag 17 maart) van 7.30 tot 21.00 uur. 

Gezondheidscheck en druktemeter

Gaat u in een stemlokaal stemmen dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Doe dit op de dag dat u gaat stemmen. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

Voordat u een stemlokaal bezoekt is het verstandig online te bekijken hoe druk het is via de druktemeter. De druktemeter wordt op 15 maart op deze pagina gepubliceerd. Is het te druk op het moment dat u wilt gaan stemmen? Kies dan een ander moment of bekijk de drukte bij een ander stemlokaal. 

Veelgestelde vragen

Waar kan ik stemmen?

U kunt uw stem veilig uitbrengen in één van de tien stemlokalen in onze gemeente. De stemlokalen zijn op 17 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Let op: dit jaar is er bij Mijzo Dongepark (voorheen De Volckaert) géén stemlokaal. Bewoners van Mijzo Dongepark kunnen hier wel hun briefstem uitbrengen.

Dongen

 • Gemeentehuis, Hoge Ham 62 (ook geopend op 15 en 16 maart voor risicogroepen)
 • Basisschool De Vlinderboom, Hortensiastraat 2
 • Sporthal De Salamander, Belgiëlaan 2 (in plaats van Mijzo Dongepark/De Volckaert)
 • Basisschool St. Jan, Kastanjestraat 26
 • Basisschool Achterberg, Sint Josephstraat 62
 • V.V. Dongen, Procureurweg 2 (ook geopend op 15 en 16 maart voor risicogroepen)
 • Gymzaal Otterdonk, Otterdonk 3
 • Europlus, Dunantstraat 28

Dongen-Vaart

 • Sportzaal De Gaasjes, Vaartweg 119

‘s Gravenmoer

 • Dorpshuis De Geubel, Hoofdstraat 4

Bekijk de stemlokalen op de kaart

Welke maatregelen worden getroffen rondom het coronavirus?

Om uw stem veilig uit te brengen worden veel maatregelen getroffen. Uw gezondheid en de gezondheid van de mensen die op het stembureau werken staat hierbij voorop. 

 • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden en er voldoende ventilatie is.
 • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen en moeten hun handen desinfecteren voor binnenkomst. 
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van het stemlokaal
 • In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd
 • Er is een aparte in- en uitgang. Bij stemlokalen waar dat niet mogelijk is wordt gewerkt met 'kuchschermen' 
 • Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19.
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.
 • Stembureauleden doen, als zij dat willen, een corona-test voordat zij aan de slag gaan op het stemlokaal. 
 • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stemlokaal niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
 • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig. Deze fungeert als gastheer/-vrouw en kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.

Mijn stem(plus)pas is kwijt, beschadigd of niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Heeft u uw stem(plus)pas op 3 maart 2021 niet ontvangen? Of bent u uw stem(plus)pas kwijt, of is die beschadigd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op en vraag een vervangende stem(plus)pas aan. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.

Bel naar 14 0162 of stuur een e-mail naar burgerzaken@dongen.nl

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Uw stempas ontvangt u uiterlijk 3 maart in de brievenbus. 

Waar kan ik informatie vinden in eenvoudige taal?

Op wie ga je stemmen? Een keuze maken is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je niet zo goed kunt lezen of met de computer kan werken. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op internet op te zoeken waar politieke partijen voor staan. Of om een stembiljet te begrijpen. Gelukkig is er de verkiezingskrant in eenvoudige taal. In de krant staat wat de Tweede Kamer doet, hoe stemmen werkt en wat wel en niet mag bij stemmen. Het Taalhuis Dongen brengt de verkiezingskrant persoonlijk bij je langs. Wil je de krant voor jezelf of iemand anders ontvangen? Stuur een berichtje naar dongen@taalhuismb.nl. Je kunt ook de digitale versie bekijken

Meer weten over stemmen

Liever geen krant, maar wil je wel meer weten over stemmen? De website hoewerktstemmen.nl geeft met filmpjes en gesproken tekst op eenvoudige manier uitleg over de verkiezingen en stemmen. Op kieskompas.steffie.nl kun je uitvinden welke politieke partij bij jou past. Makkelijk als je nog niet weet op wie je wil stemmen. 

Formulier aanvragen kiezerspas en verzoek volmacht

Aanvragen kiezerspas

Met het formulier Verzoek om een kiezerspas vraagt u een kiezerspas aan. Daarmee kunt u ook in een andere gemeente stemmen. 

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Met het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen vraagt u toestemming om een ander voor u te laten stemmen. Let op: Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen, dan hoeft u dit formulier niet te gebruiken.