Logo van Gemeente Dongen

Container of milieupas (druppel/tag) aanvragen

Wilt u een (vervangende) afvalcontainer, milieupas, KCA-box of extra GFT container aanvragen? Dat kan digitaal. Op deze pagina vindt u alle informatie.

Mini- of rolcontainer

Is uw afvalcontainer kapot of bent u uw container kwijt (door diefstal bijvoorbeeld)? Of heeft u een nieuwbouwwoning waar nog geen container aanwezig is? Dan kunt u een (vervangende) container aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen duurt het ongeveer 10 werkdagen voordat u een nieuwe container ontvangt. Wij nemen telefonisch met u contact op om een afspraak te maken over de levering van de nieuwe container. Indien uw huidige container beschadigd is, nemen wij deze container mee terug bij het bezorgen van uw nieuwe container.

Aanvragen

Vul het online formulier container aanvragen in.

2e GFT mini- of rolcontainer

Heeft u veel groente, fruit en tuin (GFT) afval? En kunt u niet al uw GFT afval kwijt in uw huidige groene container? Dan kunt u een tweede GFT container aanvragen. Per huishouden kunt u over maximaal 2 GFT containers beschikken.

Voorwaarden en regels

Het aanvragen van een tweede GFT container is nu mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • De container is uitsluitend bestemd voor GFT afval afkomstig van huishoudens (dus niet voor bedrijfsafval).
  • De container heeft dezelfde inhoud als de 1ste container.
  • De inzameldag van uw 2e GFT container is gelijk aan die van de eerste container.

Kosten

De extra kosten voor deze container bedragen € 64,35 per jaar. Wanneer u uw 2de GFT container terug inlevert, zal er een verrekening plaats vinden door de Belastingsamenwerking West Brabant conform de verordening afvalstoffenheffing.

Aanvragen

Terug inleveren

Wilt u uw 2e GFT container terug inleveren? Vul het online formulier 2e GFT container inleveren in. Wij nemen vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor het ophalen van uw container.

Chip mini- of rolcontainer

Heeft u op de dag van afvalinzameling een brief gehad dat de chip van uw container niet meer werkt of ontbreekt? Dan vragen wij u het formulier 'chip container' in te vullen. Na het versturen van het formulier nemen wij binnen enkele werkdagen contact met u op om de chip te vervangen of controleren.

Voor de identificatie van uw container is het belangrijk dat uw gegevens overeenkomen met ons systeem. Dit om te voorkomen dat bij een volgende aanbieding het ledigen van uw container geweigerd wordt.

Milieupas (druppel/tag) voor ondergrondse container

Toegang ondergrondse containers en milieustraat De Coolhof

Om ondergrondse afvalcontainers te kunnen openen heeft u een milieupas of druppel/tag nodig. Deze twee hebben dezelfde werking; hiermee kunt u de ondergrondse afvalcontainers openen. Deze milieupas of druppel/tag geeft u daarnaast óók toegang tot milieustraat De Coolhof. Let op: een milieupas of druppel/tag is gebonden aan uw woning. Bij verhuizing dient u deze in uw woning achter te laten of over te dragen aan de nieuwe bewoners. Geen pas in uw nieuwe woning? Vraag deze dan terug aan de oude bewoners. Lukt dat niet? Vraag dan een nieuwe aan. 

52 klepopeningen per jaar

Met een milieupas kunt u de ondergrondse afvalcontainers openen. Met uw milieupas heeft u recht op 52 klepopeningen van de restafvalcontainer per kalenderjaar (papier aanbieden kan onbeperkt). 52 inworpen klinkt weinig, door uw afval goed te scheiden zult u merken dat u veel minder restafval overhoudt. Er is berekend dat 52 inworpen ruim voldoende is, voor iedere gezinssamenstelling. Met uw milieupas kunt u onbeperkt gebruik maken van de verzamelcontainers gft en papier. U kunt een vervangende milieupas aanvragen als de chip niet meer werkt, de pas kapot is of als u de pas kwijt bent.

Het is mogelijk op inworpen bij te kopen. Dit kost €10,60 per 5 inworpen of €21,20 per 10 inworpen. Dit kunt u aanvragen via dit online formulier. Betalen doet u direct online. 

Saldo klepopeningen 

Wilt u weten hoe veel inworpen u nog tegoed heeft? Het aantal tikken dat u nog heeft kunt u zien op de meeste ondergrondse restcontainers. In Dongen staan twee soorten restafvalcontainers. Bij de nieuwe (vierkante) containers kunt u het aantal tikken aflezen, bij de oude (ronde) containers helaas nog niet. Op deze kaart kunt u zien waar de nieuwe containers staan. Leg uw druppel/pasje 5 seconden op de lezer. Het saldo komt in beeld. Let op: als u alleen het aantal tikken wilt weten, open dan niet de klep. Zodra de klep open gaat, wordt een tik van het saldo afgehaald. 

Kosten

Het aanvragen van een vervangende pas is kosteloos wanneer de pas technisch gezien niet meer werkt. Is uw pas kapot (gebroken of gescheurd bijvoorbeeld), bent u de pas kwijt of heeft de vorige bewoner de pas niet aan u overgedragen of achtergelaten in de woning? Dan brengen wij € 20,35 in rekening. Vindt u uw oude afvalpas alsnog terug? Restitutie van het bedrag is niet mogelijk.

Afhandeling

Heeft u uw nieuwe pas online betaald? Dan ontvangt u de pas binnen 10 werkdagen. Heeft u nog niet online betaald, omdat uw pas technisch gezien niet meer werkt? Dan nemen wij contact met u op over het vervolg.

Aanvragen

Vul het online formulier Milieupas aanvragen in.

Milieupas op medische gronden

Het kan zijn dat u vanwege ziekte structureel veel medisch afval heeft. Dit afval doet u bij het restafval en wordt dus niet apart opgehaald. Heeft u structureel meer restafval om medische redenen? Vraag dan meer klepopeningen aan via het online formulier Milieupas op medische gronden

Milieustraatpas voor toegang milieustraat De Coolhof

Toegangscontrole milieustraat De Coolhof

Milieustraat De Coolhof is toegankelijk voor inwoners van de gemeente Dongen met een milieustraatpas of druppel/tag. Hiermee kunt u de milieustraat onbeperkt bezoeken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Een pas of druppel/tag is gebonden aan uw woning en is voor onbepaalde tijd geldig. Bij verhuizing dient u deze in uw woning achter te laten of over te dragen aan de nieuwe bewoners. Geen pas in uw nieuwe woning? Vraag deze dan terug aan de oude bewoners. Lukt dat niet? Vraag dan een nieuwe aan. 

Wanneer een druppel/tag of een pas?

Inwoners die een druppel/pas voor de ondergrondse containers hebben, gebruiken deze druppel/pas als toegangsmiddel voor de milieustraat. Inwoners die containers aan huis hebben, hebben geen druppel. Zij hebben een milieustraatpas.

U kunt een vervangende milieupas aanvragen als de chip niet meer werkt, de pas kapot is of als u de pas kwijt bent.

Kosten

De eerste pas is gratis. Het aanvragen van een vervangende pas is kosteloos wanneer de pas technisch gezien niet meer werkt. Dit kan worden gecontroleerd door iemand van de milieustraat. De medewerker neemt de defecte pas in en u krijgt een nieuwe opgestuurd.

Is uw pas kapot (gebroken of gescheurd bijvoorbeeld), bent u de pas kwijt of heeft de vorige bewoner de pas niet aan u overgedragen of achtergelaten in de woning? Dan brengen wij € 20,35 in rekening. Vindt u uw oude afvalpas alsnog terug? Restitutie van het bedrag is niet mogelijk.

Afhandeling

Heeft u uw nieuwe pas online betaald? Dan ontvangt u de pas binnen 10 werkdagen. Heeft u nog niet online betaald, omdat uw pas technisch gezien niet meer werkt? Dan nemen wij contact met u op over het vervolg.

Aanvragen

Vul het online formulier Milieupas aanvragen in.

KCA-box

Een KCA-box gebruikt u voor het verzamelen van Klein Chemisch Afval (KCA) zoals verf, medicijnen en batterijen. Is uw KCA-box kapot of bent u uw box kwijt (door diefstal bijvoorbeeld)? Dan kunt u een vervangende KCA-box aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen duurt het ongeveer 10 werkdagen voordat u een nieuwe KCA-box ontvangt. Wij nemen telefonisch met u contact op om een afspraak te maken over de levering van de nieuwe KCA-box. Indien uw huidige box beschadigd is, nemen wij deze mee terug.

Aanvragen

Vul het online formulier KCA-box aanvragen in.