Logo van Gemeente Dongen

Buurtinitiatief

Als inwoner weet jij als geen ander wat er in jouw straat of buurt nodig is om deze plek nog fijner te maken. Heb jij een idee voor jouw straat of buurt? Dan kan je daar een financiële bijdrage voor krijgen. Samen met mensen in jouw straat of buurt kun je een buurtinitiatief indienen bij de gemeente.   

Wat is een buurtinitiatief?

Een buurtinitiatief kan gaan over de openbare ruimte, denk hierbij aan een schoonmaakactie in de buurt of het onderhouden en planten van meer groen in de buurt. Ook sociale activiteiten kunnen als buurtinitiatief worden aangemeld. Voorbeelden hiervan zijn een straatspeeldag of een activiteit om straat- en buurtgenoten beter te leren kennen.   

Voorwaarden 

 • Het initiatief draagt bij aan de veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in (een gedeelte van) gemeente Dongen. Ook heeft het één of meerdere aspecten in zich die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie.  
 • Het gaat om initiatieven waarbij grotendeels eigen inbreng is in de vorm van geld, natura of capaciteit. 
 • Heb je materialen nodig voor het initiatief? Dan ben je bereid deze delen met andere inwoners van gemeente Dongen die er gebruik van willen maken. 
 • Sociale activiteiten vinden plaats binnen gemeente Dongen. Digitale activiteiten komen ten gunste van de inwoners van gemeente Dongen. 
 • Vraag je voor een initiatief een bijdrage aan tot €5.000,-, dan moet je in de aanvraag het volgende aangeven: een omschrijving van de activiteit (inclusief planning) en hoe deze bijdraagt aan de doelstelling, de gevraagde bijdrage en een omschrijving van de eigen inbreng. 
 • In de aanvraag geef je aan:  
  • Hoe het initiatief bijdraagt aan de sociale cohesie;  
  • Op welke manier de verantwoording achteraf naar de gemeente plaatsvindt.
 • Als initiatiefnemer moet je kunnen laten zien dat er draagvlak is voor het initiatief. Afhankelijk van de schaal gaat het om de straat of de wijk.  
 • Vindt het initiatief plaats in de fysieke ruimte? Dan is er overeenstemming tussen initiatiefnemer, gemeente en grondeigenaar over het beheer en onderhoud, inclusief de beheerkosten. 
 • Als initiatiefnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergunning, ontheffing of het doen van een melding voor de activiteit als dit nodig is. 

Meer informatie over de voorwaarden lees in de regeling stimuleringsbudget buurtinitiatieven Dongen 2024.  

Buurtinitiatief indienen

Voor buurtinitiatieven is beperkt budget beschikbaar. Aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst. Je kunt een buurtinitiatief indienen via het online aanmeldformulier via onderstaande button. 

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen via buurtinitiatief@dongen.nl of bel naar 140162.