Logo van Gemeente Dongen
Henk van Noort

Henk van Noort

Gemeentesecretaris
T: Bestuurssecretariaat: 0162-383204
M:

Portefeuille

  • Management gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties uit hoofde van functie (q.q.)

  • Lid secretarissenoverleg Hart van Brabant