Logo van Gemeente Dongen

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Dongen. Volkspartij Dongen en de CDA Dongen - 's Gravenmoer maken deel uit van het college. Het college vergadert op dinsdag. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Samenstelling

Bakermans, Marnix Bakermans, Marnix Burgemeester (waarnemend)
Jansen, René Jansen, René Wethouder
de Jong, Kees de Jong, Kees Wethouder
van Noort, Henk van Noort, Henk Gemeentesecretaris

Vergaderingen

Tijdens de collegevergaderingen worden voorstellen besproken die worden voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De onderwerpen die op de agenda staan leest u in de openbare agenda die hieronder wordt geplaatst. Wekelijks neemt het college besluiten. Deze komen op de openbare besluitenlijst. De besluitenlijst met korte informatie en uitleg over de genomen besluiten kunt u ook hieronder bekijken.