Logo van Gemeente Dongen

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Dongen. Volkspartij Dongen en de CDA Dongen - 's Gravenmoer maken deel uit van het college. Het college vergadert op dinsdag. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Samenstelling

Bakermans, Marnix Bakermans, Marnix Burgemeester (waarnemend)
Jansen, René Jansen, René Wethouder (1e loco-burgemeester)
de Jong, Kees de Jong, Kees Wethouder (2e loco-burgemeester)
Kunst - van Suijlekom, Denise Kunst - van Suijlekom, Denise Wethouder (3e loco-burgemeester)
de Hoon, Ankie de Hoon, Ankie Wethouder (4e loco-burgemeester)
van Noort, Henk van Noort, Henk Gemeentesecretaris
  • Lees hier het coalitieakkoord op hoofdlijnen dat door Volkspartij Dongen en CDA Dongen 's Gravenmoer aan het begin van de bestuursperiode in 2022 is gepresenteerd. 
  • Lees de programmabegroting 2024 - 2027.
  • In de periode april 2015 - februari 2016 heeft de gemeente Dongen een toekomstvisie gemaakt: Toekomstvisie Gemeente Dongen 2025: Investeren in relaties (pdf). De toekomstvisie is tot stand gekomen met de inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en stichtingen. In de toekomstvisie wordt aangegeven voor welke ontwikkelingen de gemeente voor staat. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de gemeente in 2025. Dat beeld van de toekomst wordt langs vijf pijlers geschetst: Dongen Leeft!, Dongen zorgt!, Veilig Dongen!, Dongen onderneemt! en Dongen dient!

Vergaderingen

Tijdens de collegevergaderingen worden voorstellen besproken die worden voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De onderwerpen die op de agenda staan leest u in de openbare agenda die hieronder wordt geplaatst. Wekelijks neemt het college besluiten. Deze komen op de openbare besluitenlijst. De besluitenlijst met korte informatie en uitleg over de genomen besluiten kunt u ook hieronder bekijken.