Logo van Gemeente Dongen
Kees de Jong

Kees de Jong

Wethouder (2e loco-burgemeester)
T:
M:

Portefeuille

Bouwen & wonen

 • Woonbeleid 
 • Bouwen en bouwvergunningen (uitvoering Omgevingswet, incl. toezicht en handhaving) 
 • Grondbeleid en exploitatie 
 • Ruimtelijke ontwikkeling binnengebied 
 • Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg 
 • Monumentenbeleid  
 • Milieubeheer 
 • Huisvesting statushouders

Openbare ruimte

 • Begraafplaatsen 
 • Water en riolering 
 • Verkeer en vervoer 
 • Openbaar groen en wegen 
 • Openbare werken

Projecten

 • Project herinrichting Dongedal
 • Project gebiedsvisie Glorieux
 • Project gebiedsvisie Kanaalzone Noord

Kern- of wijkwethouder van:

Klein-Dongen-Vaart en het buitengebied

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Hart van Brabant  
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Fysiek Hart van Brabant 
 • Lid portefeuillehoudersoverleg ROV Hart van Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
 • Lid Drielagenoverleg SWWB (Samenwerking Water West-Brabant) 
 • Lid Drielagenoverleg Hart van Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg Waterschap Brabantse Delta

Nevenfuncties

Bezoldigd: Mede eigenaar agrarisch bedrijf