Logo van Gemeente Dongen
Ankie de Hoon

Ankie de Hoon

Wethouder (4e loco-burgemeester)
T:
M:

Portefeuille

Economische zaken

 • Economische promotie en acquisitie
 • Bedrijvenloket en accountmanagement
 • Bedrijventerreinen
 • Ondernemersklimaat (incl. centrumgebied)

Inkomen, armoede & participatie

 • Participatie en arbeidsmarktbeleid             
 • Armoedebeleid                     
 • Inkomensondersteuning                 
 • Sociale activering                         
 • Inburgering en integratie                 
 • Opvang en begeleiding statushouders en vluchtelingen

Projecten

 • Dossier 380 KV
 • Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied

Kern- of wijkwethouder van: 

West I & West II (inclusief  Noorderbunder), Biezen

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)

 • Lid AB Diamant groep 
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Hart van Brabant
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Participatie Hart van Brabant

Nevenfuncties

 • Directeur Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur (bezoldigd)