Logo van Gemeente Dongen

Arriva Meedoen Pas

Inwoners die recht hebben op de Meedoenregeling Dongen Doet Mee ontvangen vanaf 3 juli 2023 de Arriva Meedoen Pas met gratis busabonnement. Deze Meedoen Pas krijgt u van de gemeente Dongen en gaat niet van uw budget van de Meedoenregeling af.

Wat is de Meedoen Pas?

De Meedoen Pas is een persoonlijke OV-chipkaart. OV is de afkorting van openbaar vervoer. Op de Meedoen Pas staat een busabonnement van Arriva. De Meedoen Pas is meteen klaar om te gebruiken. 

Reizen met de Meedoen Pas

Met de Meedoen Pas kunt u in de regio met meerdere bussen van Arriva reizen. Er zijn een paar afspraken:
•    Het busabonnement is op maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur geldig. 
•    Het busabonnement is in de weekenden en tijdens schoolvakanties de hele dag geldig. 
•    U kunt reizen in de volgende bussen van Arriva: 229, 230, 231, 327, 328, 631, 2 (van Tilburg CS naar ETZ Elisabeth) 
•    Kinderen tot en met 11 jaar mogen met de Meedoen Pas gratis meereizen.

Geen geld op de Meedoen Pas zetten

U hoeft op uw Meedoen Pas geen geld te zetten. Zoals u op een gewone OV-chipkaart dat wel doet. Er staat al een busabonnement op uw pas. Zet u toch geld op de Meedoen Pas, dan loopt u het risico dat uw abonnement niet meer werkt.

U mag de Meedoen Pas niet uitlenen

Uw Meedoen Pas is alleen voor u. Alleen u mag hiermee reizen. Als bij een controle in de bus blijkt dat u de pas uitleent aan iemand anders wordt uw Meedoen Pas ingenomen en krijgt u een boete. 

Heeft u vragen over de Meedoen Pas?

Heeft u nog een vraag over de Meedoen Pas? Bel dan met Arriva via 0800 – 023 2545. U kunt bellen op werkdagen van 06.00 tot 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen kunt u van 07.00 tot 23.00 uur bellen. 

Openingstijden Store Breda

Voor vragen over de Meedoen Pas kunt naar de Arriva Store in Breda gaan. Adres Arriva Store: Stationsplein 6, 5211 AP in Breda. 
•    Maandag t/m vrijdag: 08.00 – 18.00 uur
•    Zaterdag: 09.00 – 18.00 uur
•    Zondag: 10.00 - 17.00 uur

Veelgestelde vragen

Reizen met de Meedoen Pas

Wat is de Meedoen Pas?

De Meedoen Pas is een persoonlijke pas waarmee alleen met Arriva bussen in Brabant kunt reizen.

Vanaf wanneer kan ik met de Meedoen Pas reizen?

U kunt na het ontvangen van de Meedoen Pas meteen reizen. De pas is namelijk klaar voor gebruik.

Mag iemand anders met mijn Meedoen Pas reizen?

Nee, dat mag niet. De Meedoen Pas is persoonlijk en alleen u mag ermee reizen.

Wat betekent de datum met “geldig tot” op de Meedoen Pas?

Dit is de datum tot wanneer de pas geldig is, dus niet uw abonnement.

Tot wanneer is mijn abonnement geldig?

Het abonnement is na het ontvangen van de pas maximaal 1 jaar geldig.

Moet ik de Meedoen Pas zelf na 1 jaar verlengen?

Nee. Het abonnement wordt door de gemeente Dongen verlengd als u hier recht op heeft.

Waar en hoe vaak kan ik reizen met de Meedoen Pas?

U kunt met de Meedoen Pas reizen in Arriva bussen: 229, 230, 231, 327, 328, 631 en lijn 2 van Tilburg CS naar ETZ Elisabeth.
 

Gebruik van de Meedoen Pas

Hoe moet ik met de Meedoen Pas inchecken en uitchecken?

Bij het in- en uitgaan van de bus houdt u de pas voor de gele apparaat. Dit apparaat geeft met geluiden aan of het inchecken of uitchecken is gelukt. De chauffeur zit bij het inchecken naast de apparaat en kan u helpen.

Wat moet ik doen als ik vergeet in te checken?

U kunt tijdens de reis als de bus stilstaat alsnog inchecken. Dit kunt u doen door de Meedoen Pas voor in de bus voor de gele apparaat te houden. Als u de chauffeur vraagt om hulp zal hij of zij u helpen.

Wat moet ik doen als ik vergeet uit te checken?

Als u een keer bent vergeten uit te checken is dit geen probleem. Maar probeer er wel aan te denkenom uit te checken.

Moet ik de Meedoen Pas altijd meenemen als ik ga reizen?

Ja, u moet in het bezit zijn van een geldig reisbewijs. De Meedoen Pas is in deze een geldig reisbewijs. Bij een controle bent u verplicht om uw Meedoen Pas en uw identiteitsbewijs te laten zien.

Kan ik met de Meedoen Pas ook met de kleinere bussen reizen?

U kunt met de Meedoen Pas alleen reizen in Arriva bussen: 229, 230, 231, 327, 328, 631 en lijn 2 van Tilburg CS naar ETZ Elisabeth.

Kan ik met de Meedoen Pas ook met de trein reizen?

Nee, U kunt met Meedoen Pas niet met de trein reizen.
 

Vragen en klachten

Hoe laat vertrekt mijn bus?

Voor informatie over uw reis maakt u makkelijk gebruik van de Arriva website, 9292 reisplanner of bellen met Arriva Klantenservice. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur en op zaterdag, zondag- en feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur via 0800 - 023 25 45.
•    Reisplanner 9292
•    Arriva Klantenservice
•    Arriva reisadvies: 0800 - 023 25 45. (maandag t/m vrijdag)

Wat moet ik doen als ik mijn Meedoen Pas verlies?


Bel (14 0162) of mail (info@dongen.nl) dan meteen met de gemeente Dongen.

Wat moet ik doen als mijn Meedoen Pas niet meer werkt of kapot is?

Als de Meedoen Pas kapot is of niet meer werkt, bel (14 0162) of mail (info@dongen.nl) dan meteen met de gemeente Dongen.

Waar kan ik mijn vragen stellen over de Meedoen Pas?

U kunt met uw vragen terecht bij de Klantenservice van Arriva via telefoonnummer 0800 - 023 25 45 of via WhatsApp: +31 9701 025 66 77.

Waar kan ik informatie en afspraken vinden over de Meedoen Pas?

Op de pagina 'Dongen Doet Mee' en op de website van Arriva vindt u meer informatie over de Meedoen Pas, regels en afspraken.

Ik heb een klacht?

Voor klachten over het reizen met de Meedoen Pas kunt u bellen met Arriva Klantenservice. Zij zijn aanwezig van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur en op zaterdag, zondag- en feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur via 0800 - 023 25 45 of via WhatsApp: +31 9701 025 66 77. Ook kunt u op de website van Arriva een formulier invullen en krijgt u via de e-mail een antwoord.
 

Opzeggen van de Meedoen Pas

Hoe lang heb ik recht op een Meedoen Pas?

U ontvangt bericht van de gemeente Dongen als u geen recht meer hebt op de Meedoen Pas.

Waar en hoe kan ik de Meedoen Pas opzeggen?

U kunt de Meedoen Pas opzeggen door dit aan de gemeente Dongen te melden: bel (14 0162) of mail (info@dongen.nl).

Wat gebeurt als ik de Meedoen Pas opzeg?

Als u de Meedoen Pas opzegt, stoppen wij de pas en kunt u niet meer met de pas reizen.
 

Frequently asked questions

Travelling with the Meedoen Pas

What is the Meedoen Pas?

The Meedoen Pas is a personal travel pass which allows you to travel on Arriva buses.

When can I start travelling with the Meedoen Pas?

You can travel immediately after receiving the Meedoen Pas. The pass is ready for use.

Can anyone else travel with my Meedoen Pas?

No, this is not allowed. The Meedoen Pas is personal and only you are allowed to travel with it.

What does the ‘valid until’ date on the Meedoen Pas mean?

This is the date until which your pass is valid, i.e. not your subscription.

Until when is my subscription valid?

The subscription is valid for a maximum of 1 year after receiving the pass.

Do I have to renew the Meedoen Pas myself after 1 year?

No. The subscription will be extended by municipality Dongen if travel is still required.

Where and how often can I travel with the Meedoen Pas?

You can travel with the Meedoen Pas on the following Arriva buses: 229, 230, 231, 327, 328, 631 and 2 from Tilburg CS to ETZ Elisabeth hospital.
 

Use of the Meedoen Pas

How should I check in and check out with the Meedoen Pas?

When entering and exiting the bus, hold the pass in front of the yellow device. This device will make sounds to indicate whether the check-in or check-out was successful. When you check in, the driver is sitting next to the device and will be able to help if required.

What should I do if I forget to check in?

You can still check in during the journey if the bus is stationary. You can do this by holding the Meedoen Pas in front of the yellow device at the front of the bus. If you ask the driver for help, he or she will help you.

What should I do if I forget to check out?

If you forget to check out occasionally, this is not a problem. However, do try to remember to check out.

Do I always have to take my Meedoen Pas with me when I travel?

Yes, you will always need to have valid proof with you. The Meedoen Pas constitutes valid proof.
During a check, you will be required to show your Meedoen Pas and possibly also your ID card.

Can I also use the Meedoen Pas to travel on the smaller buses?

You can travel with the Meedoen Pas on the following buses: 229, 230, 231, 327, 328, 631 and 2 from Tilburg CS to ETZ Elisabeth hospital.

Can I also use the Meedoen Pas to travel by train?

No, you cannot travel by train with the Meedoen Pas.
 

Enquiries and complaints

What time does my bus depart?

For information about your journey, you can easily use the Arriva website, 9292 public transport route planner or call Arriva Customer Service. You can do this from Monday to Friday from 6 am to 11 pm and on Saturdays, Sundays and public holidays from 7 am to 11 pm, by calling 0800 023 2545.
•    9292 public transport route planner.
•    Arriva Customer Service.
•    Arriva travel advice: 0800 023 2545. (Monday through Friday)

What should I do if I lose my Meedoen Pas?

If you have lost your Meedoen Pas, call or email municipality Dongen immediately.

What should I do if my Meedoen Pas no longer works or is broken?

If your Meedoen Pas is broken or no longer works, call or email municipality Dongen right away.

Where can I ask questions about the Meedoen Pas?

If you have any questions, please contact Arriva Customer Service on 0800 0232 545 or via WhatsApp: +31 9701 0256 677.

Where can I find information and agreements about the Meedoen Pas?

More information about the Meedoen Pas and the rules and agreements can be found at the Arriva website.

What if I have a complaint?

If you have any complaints about travelling with the Meedoen Pas, call Arriva Customer Service.They are available from Monday to Friday from 6 am to 11 pm and on Saturdays, Sundays and public holidays from 7 am to 11 pm, by calling 0800 0232 545 or via WhatsApp: +31 9701 0256 677. You can also fill out a form on the Arriva website and receive an answer by email.
 

Cancellation of the Meedoen Pas

How long am I entitled to a Meedoen Pas?

You will receive a letter from municipality Dongen if you are no longer entitled to the Meedoen Pas.

Where and how can I cancel the Meedoen Pas?

You can cancel the Meedoen Pas by informing municipality Dongen that you wish to cancel, by phone or email.

What happens if I cancel the Meedoen Pas?

If you cancel the Meedoen Pas, we will block the pass and you will no longer be able to use it to travel.