Logo van Gemeente Dongen

Evenementenvergunning

Organiseert u een evenement? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Voor een privéfeest op eigen terrein, zoals een jubileum- of een huwelijksviering, is geen evenementenvergunning of melding nodig. 

Evenementenvergunning of melding?

Wanneer heeft u een vergunning nodig? Wanneer u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt moet u een evenementenvergunning aanvragen.

  • Zijn er bij het evenement meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig?  
  • Wordt er voor 7.00 uur of na 23.00 uur muziek ten gehore gebracht?        
  • Begint het evenement vóór 10.00 uur ’s ochtends?                                       
  • Eindigt het evenement na 24.00 uur ’s avonds?                                            
  • Worden er objecten geplaatst met een oppervlakte van meer dan 10m² per object?                                                                                                      
  • Moeten er straten worden afgesloten?                                                          
  • Wordt er een belemmering gevormd voor het verkeer/hulpdiensten? 

Vergunning

Heeft u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoord? Dan moet u voor uw evenement een vergunning aanvragen. Vul het online formulier in via de button 'Vergunning aanvragen'. 

Melding

Kunt u op basis van bovenstaande criteria volstaan met een melding? Maak dan een melding van een vergunningsvrij evenement. Dat kan met het online formulier vergunningsvrij evenement. Een buurtbarbecue is een vergunningsvrij evenement, maar moet wel gemeld worden. Doe dit minimaal 10 werkdagen van tevoren. 

Veiligheidsplan

Als organisator van een evenement bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement. Het is mogelijk dat een veiligheidsplan noodzakelijk is. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij contact met u opnemen of een veiligheidsplan vereist is. Zo ja, dan kunt u dit format gebruiken voor het opstellen van uw plan. 

Kosten evenementenvergunning

Wat een evenementenvergunning kost leest u in de legesverordening.

Ontheffing Drank- en horecawet

Verkoopt u tijdens uw evenement zwak alcoholische dranken? Dan heeft u een ontheffing Drank- en Horecawet (artikel 35) nodig. Deze vraagt u tegelijk met de evenementenvergunning aan. Zorg dat u de benodigde kopieën meestuurt (verklaring Sociale Hygiëne en identiteitsbewijs). 

Wat een ontheffing Drank- en horecawet kost leest u in de legesverordening.