Logo van Gemeente Dongen

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden die iedere vier jaar door jou, als inwoner van de gemeente Dongen, worden gekozen. Raadsleden zijn dus inwoners van de gemeente Dongen, net als jij.

De raadsleden vertegenwoordigen als  gemeenteraad van Dongen  alle inwoners van de gemeente Dongen. Het is het  hoogste bestuursorgaan en daarmee de “baas” van de gemeente. Samen met het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) vormt de gemeenteraad het gemeentebestuur. 

Raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. In Dongen zijn er 5 fracties:

  • Volkspartij Dongen - 7 zetels
  • CDA - 6 zetels
  • D66 - 4 zetels
  • Dongense VVD - 2 zetels
  • Ouderenpartij voor Dongen - 2 zetels

Een overzicht van alle raadsleden vind je via samenstelling gemeenteraad.

 

Kalender, stukken en live-uitzendingen

In het raadsinformatiesysteem (RIS) zijn de agenda’s van alle raadsbijeenkomsten en -vergaderingen, vergaderstukken, raadsvragen, raadsinformatiebrieven en andere soorten informatie te vinden. Ook alle beeld- en geluidsverslagen van de bijbehorende vergaderingen zijn hier te vinden. Je kunt het RIS bereiken via: dongen.raadsinformatie.nl

In de kalender op het RIS ga je via de vergaderdatum naar de gewenste vergadering of bijeenkomst. Daar vind je de agenda en bijbehorende stukken. 

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

  1. Volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad treedt op namens de inwoners van de gemeente Dongen.
  2. Geeft kaders aan (‘Wij -of beter gezegd de Dongenaren- willen graag dat er op dit gebied dat gebeurt’).
  3. Controleert of het college van B&W haar werk goed doet.

Hoe vaak vergadert de gemeenteraad van Dongen?

De gemeenteraad vergadert in principe één keer in de twee weken op donderdag in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur.

Tijdens de vergaderingen geven de raadsleden hun mening, worden actuele onderwerpen besproken en besluiten genomen. Er kunnen verhelderende vragen gesteld worden aan het college. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen (bijvoorbeeld als alle 21 raadsleden aanwezig zijn dan is een voorstel aangenomen als 11 raadsleden voor stemmen). Het college stemt niet mee. 

Je kunt alle vergaderingen live volgen via het raadsinformatiesysteem (RIS) of vanaf de publieke tribune. Tijdens de zogenaamde recesperioden (de schoolvakanties) wordt er niet vergaderd. Het RIS kun je bereiken via dongen.raadsinformatie.nl
 

Contact met de gemeenteraad

Raadsleden van de gemeente Dongen willen zoveel mogelijk in contact komen met inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Je kunt ook zelf contact opnemen met de raad. Dat kan op verschillende manieren.

Contact via de griffie
De griffie is de ondersteuning van de gemeenteraad en is te bereiken via griffie@dongen.nl of via het telefoonnummer van de gemeente 140162. De gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente een griffier moet hebben. In Dongen is dat Miriam van Kampen. Verder werken bij de griffie Ingrid van der Steen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier en Lucy van de Coevering als junior raadsaviseur.

Direct contact met raadsleden
Je kunt ook zelf contact opnemen met de raadsleden. Een overzicht van alle raadsleden vind je via samenstelling gemeenteraad.

Contactformulier
Heb je een boodschap of een vraag voor de gemeenteraad of de griffie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Spreekrecht

Je hebt de mogelijkheid om tijdens een raadsvergadering in te spreken en zo je zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat te delen met en toe te lichten aan de gemeenteraad. Dit noemen we spreekrecht. Aan het begin van de vergaderingen is hier ruimte voor gereserveerd op de agenda. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. 

Wil je spreken?
Als je wilt spreken, neemcontact op de met de griffie. Je kunt je uiterlijk voor 14.00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffie. De griffier neemt vervolgens contact met je op. Ook als je vragen hebt over het spreekrecht, kun je contact opnemen met de griffie via griffie@dongen.nl
 

Volg de raad

Dagelijkse updates
Het raadsinformatiesysteem (RIS) wordt dagelijks bijgewerkt door de griffie. Via het RIS kun je je aanmelden voor een zogenaamde attenderingsmail. Aan het eind van elke dag (of week, als je dagelijks teveel vindt) ontvang je dan een mail met de wijzigingen die deze dag in RIS zijn aangebracht. Bijvoorbeeld nieuwe of gewijzigde agenda’s, nieuwe raadsinformatiebrieven of toegevoegde raadsvoorstellen. Welke informatie je wilt ontvangen, geef je aan bij het aanmelden van de attenderingsmail. Meer informatie over hoe je dit instelt, vind je in dit filmpje.

Facebook & Instagram
Je kunt de ontwikkelingen rondom de gemeenteraad ook volgen via de Facebook-pagina Gemeenteraad Dongen of op Instagram Gemeenteraad Dongen.

Commissie Democratische Vernieuwing

De commissie Democratische Vernieuwing adviseert de gemeenteraad hoe de raad zo optimaal mogelijk kan functioneren. Daarbij zijn transparantie van besluitvorming en het betrekken van de Dongense inwoners en maatschappelijke organisaties belangrijke onderwerpen. Ook organiseert de Commissie bijeenkomsten voor belangstellende Dongenaren.

Wat is ons doel?

Het doel van de Commissie Democratische Vernieuwing is zorgen:

  • voor een zo optimaal mogelijk functionerende gemeenteraad met goede ondersteuning.
  • dat Dongenaren mee kunnen praten over de besluitvorming door de gemeenteraad. Daarvoor moet er gecommuniceerd worden over de gemeenteraad en de bijeenkomsten van de raad via de website, in de informatiekrant van de gemeente en social media.

Wie zitten er in de commissie?

Iedere fractie in de gemeenteraad levert een lid voor de Commissie. Daarmee bestaat de commissie nu uit 5 leden. 
Coert van Os (CDA) is de voorzitter van de Commissie. De andere leden zijn: Perry Wens (Dongense VVD), JOeri de Jong (D66), Jorik Bosters (Volkspartij Dongen) en Bas Evegaars (Ouderenpartij voor Dongen).

Onze agenda

De Commissie Democratische Vernieuwing vergadert een aantal keer per jaar. Onze vergaderdata en de stukken vind je terug op dongen.notubiz.nl