Logo van Gemeente Dongen

Inburgeren

Komt u van buiten de Europese Unie en gaat u in Dongen wonen? Welkom! U moet waarschijnlijk inburgeren. Dat betekent dat u de Nederlandse taal leert. U leert ook hoe Nederlanders leven en doet zelf al snel mee. Zo kunt u hier een goede start maken. En snel zelfstandig uw weg vinden en meedoen.

Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO. Daarin staat wanneer u begint. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. De gemeente helpt u met de inburgering.

Uw inburgering

Kijk op www.inburgeren.nl of u moet inburgeren.

Uw situatie

Welke situatie geldt voor u? 

  • U begint uw inburgering ná 1 januari 2022: meer informatie over uw inburgering.
  • U bent tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 begonnen met uw inburgering: Uw inburgering gaat via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl. Daar vindt u ook informatie in andere talen.
  • U hebt vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning gekregen: Neem dan contact op met de gemeente Dongen via 14 0162 of dongenwerkt@dongen.nl.

Bent u een vluchteling uit Oekraïne? Kijk dan op www.dongen.nl/oekraine