Logo van Gemeente Dongen

Inkomen en wijzigingen doorgeven

De hoogte van uw bijstandsuitkering is onder meer afhankelijk van uw inkomsten. Als u een uitkering krijgt is het belangrijk dat u al uw inkomsten aan ons doorgeeft. Uw consulent laat u weten welke inkomsten wel of niet in mindering gebracht worden. Ook andere wijzigingen dient u aan ons door te geven. Inkomsten en wijzigingen kunt u via de online wijzigingsformulieren op deze pagina doorgeven. Meer informatie leest u hieronder.

Heeft u moeite met het invullen van online formulieren of bij het gebruik van websites van de overheid. Vraag dan om hulp. 

Ik heb een baan gevonden en wil daarom mijn uitkering beëindigen

Gefeliciteerd met uw baan! Als uw inkomsten hoger zijn dan de bijstandsuitkering die u nu ontvangt dan kan uw uitkering beëindigd worden. Is het inkomen net boven de bijstandsuitkering dan kan het zijn dat uw uitkering niet gelijk beëindigd hoeft te worden. U heeft dan mogelijk recht op de inkomstenvrijlating. Twijfelt u hierover neem dan contact met ons op.

Geef deze baan, waarmee uw uitkering beëindigd, altijd binnen vijf werkdagen door. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad. Ontvangt u een IOAW-uitkering? Vul dan het formulier IOAW in.

Ik heb een baan gevonden, maar ik heb nog steeds een uitkering nodig

Gefeliciteerd met uw baan! Als uw inkomsten lager zijn dan de bijstandsuitkering die u nu ontvangt dan blijft u recht houden op uw uitkering. Dus ook als uw inkomen hoger is, maar wanneer u recht heeft op de inkomstenvrijlating. Twijfelt u hierover neem dan contact met ons op.

Geef deze baan altijd binnen vijf werkdagen door. Ontvangt u een IOAW-uitkering? Vul dan het formulier IOAW in. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad.

Ik heb een andere wijziging in mijn inkomen

Een wijziging in de situatie rondom uw werk? U bent gestopt met uw werk of vrijwilligerswerk, u bent vrijwilligerswerk gaan doen, u gaat een ander inkomen ontvangen (pensioen of andere uitkering) of uw uitkering/pensioen stopt. Wijziging in de hoogte van uw bestaande inkomsten kunt u doorgeven met het formulier voor de maandelijkse inkomsten. Komt u dan boven de bijstandsnorm dan kunt u gelijk uw uitkering beëindigen.

Gebruik onderstaand formulier om dit aan ons door te geven. Ontvangt u een IOAW-uitkering? Vul dan het formulier IOAW in. Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad. 

Ik wil mijn maandelijkse inkomsten doorgeven

Doorgeven vaste en wisselende inkomsten

Het doorgeven van vaste en wisselende inkomsten doet u via onderstaand online formulier. Welke inkomsten u aan ons door moet geven en meer informatie leest u hieronder. 

Online formulier: Doorgeven wijziging vaste en wisselende inkomsten

Wijziging vaste inkomsten

Als u bij de start van uw bijstandsuitkering al inkomsten heeft, dan geeft u dit aan op het aanvraagformulier. Gaat u tijdens de bijstandsuitkering inkomsten ontvangen, dan geeft u dit door via het inkomstenformulier. Indien het een vast inkomen is, iedere maand hetzelfde bedrag, dan hoeft u maar eenmalig de inkomsten door te geven. Let op: wordt dit vaste inkomen opnieuw meer of minder, geef dit dan opnieuw aan ons door met het inkomstenformulier.

Wijziging wisselende inkomsten

Zijn het wisselende inkomsten van u of uw partner (iedere maand een ander bedrag)? Vul dan iedere maand het inkomstenformulier in. Enkele voorbeelden van wisselende inkomsten zijn:

 • Wisselende inkomsten uit een betaalde baan;
 • Een uitkering van het UWV die maandelijks wisselt qua hoogte;
 • Een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • Een (maandelijkse) belastingteruggave van Belastingdienst;
 • Inkomsten uit alimentatie voor uzelf of uw kind;
 • Inkomsten uit pensioen of afkoop;
 • Een studerend kind dat thuis woont gaat meer verdienen met een bijbaantje.

Zorg ervoor dat u het inkomstenformulier met de bijlage(n) (loonstroken en/of uitkeringsspecificaties) op tijd inlevert. Als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. U schendt daarmee de inlichtingenplicht. Een maatregel of boete kan dan volgen. Inleverdata vindt u hieronder.

Inleverdata inkomstenformulier

De maand waarin u de inkomsten doorgeeft is ook de maand waar over u de inkomsten doorgeven. In januari levert u dus de inkomsten aan over de maand januari en in februari over de maand februari etc.

 • woensdag 20 december 2023
 • woensdag 24 januari 2024
 • donderdag 22 februari 2024
 • vrijdag 22 maart 2024
 • dinsdag 23 april 2024
 • vrijdag 24 mei 2024
 • vrijdag 21 juni 2024
 • woensdag 24 juli 2024
 • vrijdag 23 augustus 2024
 • maandag 23 september 2024
 • vrijdag 25 oktober 2024
 • vrijdag 22 november 2024
 • vrijdag 20 december 2024

Nog geen salarisstrook ontvangen?

Het komt regelmatig voor dat u op de datum, dat u het inkomstenformulier moet inleveren, uw salarisstrook nog niet hebt ontvangen. Vul dan toch het online formulier in en maak een redelijke inschatting van de inkomsten voor die hele maand. Geef bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren door en uw uurtarief. Deze geschatte inkomsten worden dan op uw uitkering in mindering gebracht. 

Lever de loonstrook in zodra u die ontvangt door deze te mailen naar info@dongen.nl. Het verschil tussen de geschatte inkomsten en het werkelijke bedrag kan de maand erop worden verrekend of al eerder aan u worden nabetaald.
 

Ik wil mijn uitkering beëindigen

U wilt uw uitkering beëindigen, omdat u verhuist buiten de gemeente Dongen, u gaat samenwonen en uw partner heeft voldoende inkomen of er is iets gewijzigd in uw inkomen waardoor uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm (bijvoorbeeld door wijziging in uren of een tweede inkomstenbron). U kunt ook een andere reden aangeven.

Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad. Ontvangt u een IOAW-uitkering? Vul dan het formulier IOAW in.

Wat is inkomen / Wat is geen inkomen?

Een inkomen is alles wat u en/of uw partner zelf maandelijks ontvangt, anders dan een bijstandsuitkering. Enkele voorbeelden zijn:

 • Inkomsten uit arbeid (zoals salaris of stagevergoeding);
 • Inkomsten uit verhuur, onderhuur of het hebben van één of meer kostgangers;
 • Een uitkering en/of toeslag van UWV;
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst;
 • Alimentatie voor uzelf of uw kinderen;
 • Pensioen maandelijks of een eenmalige afkoop;
 • Maandelijkse betaling van bv. de zorgverzekering door anderen;
 • Inkomen niet-rechthebbende partner;
 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Eindejaarsuitkeringen en gratificaties.

Als u twijfelt of u iets moet doorgeven, of u weet niet goed hoe u het moet doorgeven, neem dan contact met ons op.

Wat is geen inkomen?

Sommige inkomsten worden op grond van de wet vrijgelaten bij de bepaling van het recht op een bijstandsuitkering. Hier volgen enkele voorbeelden;

 • Huur- en zorgtoeslag;
 • Kinderopvangtoeslag;
 • Kindgebonden budget;
 • Kinderbijslag;

Dit is slechts een opsomming en bevat niet alle vrijlatingen.

Ik wil doorgeven dat ik (op vakantie) naar het buitenland ga

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie of moet u om een andere reden in het buitenland zijn? Dan geeft u dit aan ons door. 
 
Voor vertrek naar het buitenland gelden onderstaande voorwaarden. Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. U kunt dan van de gemeente een bericht ontvangen dat uw uitkering wordt stopgezet, verlaagd en/of dat u een boete krijgt.

 • Vul het meldingsformulier uiterlijk 2 weken voor uw vertrek in.
 • U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland zijn.
 • U mag maximaal 4 weken aaneengesloten in het buitenland zijn.
 • Meld u direct (eerst volgende dag) na terugkomst terug via het formulier terugmelding vakantie.
 • Bewaar stukken die bewijzen dat u in het buitenland bent geweest (bijvoorbeeld vliegtickets) 3 maanden.
 • De gemeente kan controleren of de duur van uw verblijf in het buitenland overeenkomt met de periode die u vooraf heeft gemeld. Ook wordt gecontroleerd of het verblijf in het buitenland binnen de maximaal toegestane periode blijft. Het is ook mogelijk dat er een controle is over een periode dat u géén melding heeft gedaan.

Online formulier: Bijstand melding vertrek buitenland

Ik wil doorgeven dat ik terug ben uit het buitenland

Als u terug bent uit het buitenland meldt u dit direct (eerstvolgende dag) via het formulier Melding terugkeer buitenland.
Bewaar stukken die bewijzen dat u in het buitenland bent geweest (bijvoorbeeld vliegtickets) 3 maanden.

De gemeente kan controleren of de duur van uw verblijf in het buitenland overeenkomt met de periode die u vooraf heeft gemeld. Ook wordt gecontroleerd of het verblijf in het buitenland binnen de maximaal toegestane periode blijft. Het is ook mogelijk dat er een controle is over een periode dat u géén melding heeft gedaan.

Online formulier: Melding terugkeer buitenland 

Ik wil een wijziging doorgeven over mijn vermogen

Er verandert iets in uw vermogen. U heeft bijvoorbeeld een auto gekocht of een erfenis of gift ontvangen. Ook andere wijzigingen in uw vermogen kunt u doorgeven via het formulier Wijzigingsformulier vermogen.

Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad.

Online formulier: Wijzigingsformulier vermogen

Ik wil een wijziging in mijn woonsituatie doorgeven

U gaat verhuizen binnen de gemeente Dongen of u verblijft tijdelijk op een ander adres. Vakantie binnen Nederland kunt u ook via dit formulier doorgeven.

Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Ontvangt u een IOAW-uitkering? Vul dan het formulier IOAW in. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad.

Ik wil een wijziging in mijn gezinssituatie doorgeven

Er gaat iets veranderen binnen uw gezin. Er komt iemand bij u in huis wonen of er gaat iemand weg. Dat kan een medebewoner zijn of een kind, maar het kan ook zijn dat u pas een kind heeft gekregen of een relatie bent aangegaan. Ook als uw medebewoner start of stopt met een studie dan moet u dit doorgeven.

Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Ontvangt u een IOAW-uitkering? Vul dan het formulier IOAW in. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad.

Ik wil een andere wijziging doorgeven

Andere wijzigingen kunt u doorgeven via onderstaand formulier. U start bijvoorbeeld met een opleiding/cursus of uw e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer wijzigt.

Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Ontvangt u een IOAW-uitkering? Vul dan het formulier IOAW in. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad.

Vragen?