Logo van Gemeente Dongen

Inkomen en wijzigingen doorgeven

De hoogte van uw bijstandsuitkering is onder meer afhankelijk van uw inkomsten. Als u een uitkering krijgt is het belangrijk dat u al uw inkomsten aan ons doorgeeft. Uw consulent laat u weten welke inkomsten wel of niet in mindering gebracht worden. Ook andere wijzigingen dient u aan ons door te geven. Inkomsten en wijzigingen kunt u via de online wijzigingsformulieren op deze pagina doorgeven. Meer informatie leest u hieronder.

Heeft u moeite met het invullen van online formulieren of bij het gebruik van websites van de overheid. Vraag dan om hulp. 

Wijzigingen persoonlijke situatie doorgeven

Heeft u een uitkering, dan is het belangrijk dat u veranderingen in uw persoonlijke situatie zo snel mogelijk aan de gemeente Dongen doorgeeft. Wij bekijken dan of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. 

Doorgeven vertrek naar of terugkeer uit buitenland

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie of moet u om een andere reden in het buitenland zijn? Dan dient u dit door te geven. Ook terugkeer vanuit het buitenland moet u doorgeven. 

Online formulier: Doorgeven vertrek naar of terugkeer uit buitenland

Voor vertrek naar het buitenland gelden onderstaande voorwaarden. Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. U kunt dan van de gemeente een bericht ontvangen dat uw uitkering wordt stopgezet, verlaagd en/of dat u een boete krijgt.

 • Vul het meldingsformulier uiterlijk 2 weken voor uw vertrek in.
 • U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland zijn.
 • U mag maximaal 4 weken aaneengesloten in het buitenland zijn.
 • Meld u direct (eerst volgende dag) na terugkomst via dit meldingsformulier.
 • Bewaar stukken die bewijzen dat u in het buitenland bent geweest (bijvoorbeeld vliegtickets) 3 maanden.
 • De gemeente kan controleren of de duur van uw verblijf in het buitenland overeenkomt met de periode die u vooraf heeft gemeld. Ook wordt gecontroleerd of het verblijf in het buitenland binnen de maximaal toegestane periode blijft. Het is ook mogelijk dat er een controle is over een periode dat u géén melding heeft gedaan.

Doorgeven vakantie in Nederland of verblijf buiten gemeente Dongen

Indien u op vakantie gaat in Nederland of u verblijft voor een andere reden buiten gemeente Dongen, dan moet u dit doorgeven middels het wijzigingsformulier. Wij moeten dit weten in verband met uw re-integratieplicht en afspraken die wij met u maken.

Melden wijziging (vrijwilligers)werk

Een wijziging in de situatie rondom uw (vrijwilligers)werk? Gebruik onderstaand formulier om dit aan ons door te geven. Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad. 

Online formulier: Doorgeven wijziging (vrijwilligers)werk

Melden overige wijzigingen

Overige wijzigingen kunt u doorgeven via onderstaand formulier. Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad. Voorbeelden van overige wijzigingen:

 • Er komt iemand bij u in huis wonen of er gaat iemand weg;
 • U wilt uw uitkering laten stoppen;
 • U koopt of verkoopt een auto;
 • U gaat verhuizen (geef dit ook door aan Burgerzaken);
 • Uw e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer wijzigt;
 • U ontvangt een gift.

Online formulier: Doorgeven overige wijzigingen
 

Inkomsten doorgeven

Doorgeven vaste en wisselende inkomsten

Het doorgeven van vaste en wisselende inkomsten doet u via onderstaand online formulier. Welke inkomsten u aan ons door moet geven en meer informatie leest u hieronder. 

Online formulier: Doorgeven wijziging vaste en wisselende inkomsten

Wijziging vaste inkomsten

Als u bij de start van uw bijstandsuitkering al inkomsten heeft, dan geeft u dit aan op het aanvraagformulier. Gaat u tijdens de bijstandsuitkering inkomsten ontvangen, dan geeft u dit door via het inkomstenformulier. Indien het een vast inkomen is, iedere maand hetzelfde bedrag, dan hoeft u maar eenmaal de inkomsten door te geven. Let op: wordt dit vaste inkomen opnieuw meer of minder, geef dit dan opnieuw aan ons door met het inkomstenformulier.

Wijziging wisselende inkomsten

Zijn het wisselende inkomsten van u of uw partner (iedere maand een ander bedrag)? Vul dan iedere maand het inkomstenformulier in. Enkele voorbeelden van wisselende inkomsten zijn:

 • Wisselende inkomsten uit een betaalde baan;
 • Een uitkering van het UWV die maandelijks wisselt qua hoogte;
 • Een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • Een (maandelijkse) belastingteruggave van Belastingdienst;
 • Inkomsten uit alimentatie voor uzelf of uw kind;
 • Inkomsten uit pensioen of afkoop;
 • Een studerend kind dat thuis woont gaat meer verdienen met een bijbaantje.

Zorg ervoor dat u het inkomstenformulier met de bijlage(n) (loonstroken en/of uitkeringsspecificaties) op tijd inlevert. Als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. U schendt daarmee de inlichtingenplicht. Wij kunnen u een maatregel opleggen of zelfs een boete. Inleverdata vindt u hieronder.

Inleverdata inkomstenformulier

De maand waarin u de inkomsten doorgeeft is ook de maand waar over u de inkomsten doorgeven. In januari levert u dus de inkomsten aan over de maand januari en in februari over de maand februari etc.

 • woensdag 24 maart
 • vrijdag 23 april
 • vrijdag 21 mei
 • woensdag 23 juni
 • vrijdag 23 juli
 • dinsdag 24 augustus
 • donderdag 23 september
 • vrijdag  22 oktober
 • dinsdag 23 november
 • donderdag 23 december

Nog geen salarisstrook ontvangen?

Het komt regelmatig voor dat u op de datum, dat u het inkomstenformulier moet inleveren, uw salarisstrook nog niet hebt ontvangen. Vul dan toch het online formulier in en maak een redelijke inschatting van de inkomsten voor die hele maand. Geef bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren door en uw uurtarief. Deze geschatte inkomsten worden dan op uw uitkering in mindering gebracht. 

Lever de loonstrook in zodra u die ontvangt door deze te mailen naar info@dongen.nl. Het verschil tussen de geschatte inkomsten en het werkelijke bedrag kan de maand erop worden verrekend of al eerder aan u worden nabetaald.

Wat is inkomen / wat is geen inkomen?

Een inkomen is alles wat u en/of uw partner zelf maandelijks ontvangt, anders dan een bijstandsuitkering. Enkele voorbeelden zijn;

 • Inkomsten uit arbeid (zoals salaris of stagevergoeding);
 • Inkomsten uit verhuur, onderhuur of het hebben van één of meer kostgangers;
 • Een uitkering en/of toeslag van UWV;
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst;
 • Alimentatie voor uzelf of uw kinderen;
 • Pensioen maandelijks of een eenmalige afkoop;
 • Maandelijkse betaling van bv. de zorgverzekering door anderen;
 • Inkomen niet-rechthebbende partner;
 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Eindejaarsuitkeringen en gratificaties.

Als u twijfelt of u iets moet doorgeven, of u weet niet goed hoe u het moet doorgeven, neem dan contact met ons op.

Wat is geen inkomen?

Sommige inkomsten worden op grond van de wet vrijgelaten bij de bepaling van het recht op een bijstandsuitkering. Hier volgen enkele voorbeelden;

 • Huur- en zorgtoeslag;
 • Kinderopvangtoeslag;
 • Kindgebonden budget;
 • Kinderbijslag;

Dit is slechts een opsomming en bevat niet alle vrijlatingen.

Vragen?