Logo van Gemeente Dongen

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruik maakt van een woning. Met de opbrengst betaalt de gemeente alle kosten die te maken hebben met het verwijderen van huishoudelijk afval. Denk aan het ophalen van huisvuil, gft-afval, oud papier en gebruik van de milieustraat. Afvalstoffenheffing wordt geheven en ge├»nd door Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Tarieven

De actuele tarieven kunt u vinden op de website van BWB

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari van de BWB.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie van de BWB.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Belasting kwijtschelding

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de website van de BWB vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.