Logo van Gemeente Dongen

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De gemeente Dongen is aangesloten bij Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De BWB is een samenwerkingsverband tussen een aantal gemeenten in Westelijk Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta.

Belastingen

De BWB verzorgt voor de gemeente Dongen de volgende belastingen:

  • gemeentelijke belastingen:
    • onroerende-zaakbelastingen (OZB)
    • rioolheffing
    • afvalstoffenheffing
  • en stelt de WOZ-beschikkingen vast.

Meer informatie en de tarieven leest u op de website van BWB.

Gecombineerd aanslagbiljet

De belastingen worden jaarlijks zoveel mogelijk op één gecombineerd aanslagbiljet geheven en geïnd door de BWB. U ontvangt het gecombineerde aanslagbiljet eind februari.

Bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen en contact

U kunt veel zaken regelen en uw gegevens inzien via de digitale balie van de BWB
Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie.

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de website van de BWB vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Wilt u contact opnemen met BWB? Ga dan naar de contactpagina op de website van BWB.