Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De gemeente Dongen is aangesloten bij Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De BWB is een samenwerkingsverband tussen een aantal gemeenten in Westelijk Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta.

Belastingen

De BWB verzorgt voor de gemeente Dongen de volgende belastingen:

  • gemeentelijke belastingen:
    • onroerende-zaakbelastingen (OZB)
    • rioolheffing
    • afvalstoffenheffing
    • hondenbelasting
  • en stelt de WOZ-beschikkingen vast.

Gecombineerd aanslagbiljet

De belastingen worden jaarlijks zoveel mogelijk op één gecombineerd aanslagbiljet geheven en geïnd door de BWB. U ontvangt het gecombineerde aanslagbiljet eind februari.

Contactgegevens BWB

U kunt veel zaken regelen en uw gegevens inzien via de digitale balie van de BWB. De overige contactgegevens vindt u hieronder.

Bezoekadres: Bredaseweg 211, 4872 LA Etten-Leur. 
Postadres: Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur.
Telefoonnummer: 076 - 529 83 00, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt altijd een afspraak maken voor (telefonisch) contact buiten de openingstijden. 
Website: www.bwbrabant.nl
Contactformulier via website BWB

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie van de BWB.