Logo van Gemeente Dongen

Hondenbelasting

Heeft u één of meerdere honden? Dan moet u hondenbelasting betalen.

Aan- en afmelden

Als u een hond aanschaft, dan dient u hiervan binnen 4 weken aangifte te doen bij Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Na aanmelding betaalt u hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand.

Hetzelfde geldt als u geen hond meer heeft. Dan meldt u deze af bij de BWB. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist of ophoudt houder van een hond te zijn, hoeft u vanaf de eerstvolgende maand na afmelding geen hondenbelasting meer te betalen. U ontvangt dan vermindering van het opgelegde aanslagbedrag.

Tarieven

De actuele tarieven kunt u vinden op de website van BWB
De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari van de BWB.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie van de BWB.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is voldaan, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort. Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de website van de BWB vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Heeft u een hond? Doe dan mee aan Waaks!

Als hondenbezitter loopt u, vaak op gezette tijden, op straat. Omdat u zo vertrouwd bent met uw eigen omgeving vallen afwijkende situaties u snel op. Denk bijvoorbeeld aan een onbekende persoon in de tuin van de buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte personen die rondhangen op straat. Daarom worden hondenbezitters opgeroepen mee te werken aan project Waaks.

Samenwerkingsverband

Waaks is een samenwerkingsverband van politie, gemeente Dongen en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verhogen en criminaliteit tegen te gaan. Door samen te werken en gebruik te maken van de oplettendheid van de hondenbezitter wordt verwacht dat de veiligheid in de wijk vergroot kan worden. Samen staan we sterk!

Aanmelden

Hondenbezitters kunnen zich voor het project Waaks aanmelden via het e-mailadres Waaks@mw-brabant.politie.nl of op het politiebureau aan het Anne Frankplein 1 in Rijen. Na aanmelding ontvangt u van de politie binnen enkele weken een aanmeldbevestiging en uitleg in welke situaties u de politie kunt bellen via het telefoonnummer 112 of via het telefoonnummer 0900-8844. Meedoen aan Waaks is geheel vrijblijvend, maar alerte wijkbewoners zijn waardevol en onmisbaar voor het bestrijden van criminaliteit.