Logo van Gemeente Dongen

Bodemkwaliteit

In de regionale bodemkwaliteitskaart (pdf) vindt u informatie over grondsoorten, bodemverontreiniging en de kwaliteit van grondwater in de regio. U heeft deze bijvoorbeeld nodig als u grond wilt verplaatsen naar een andere locatie.

Interactieve bodemkwaliteitskaart

Om het gebruik van de bodemkwaliteitskaart voor iedereen toegankelijk te maken, heeft de regio Brabant haar bodemkwaliteitskaart interactief gemaakt. Dit betekent dat u de bodemkwaliteitskaart digitaal via het internet kunt benaderen. Zo kunt u bijvoorbeeld op de kaart klikken of een adres opgeven van een locatie waar grond vrijkomt. Vervolgens geeft het programma aan waar in de regio de betreffende partij grond toegepast mag worden en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Het is ook mogelijk om met de resultaten van een uitgevoerd onderzoek te zoeken naar een geschikte locatie. Daarnaast zijn specifieke situaties, zoals de regels voor grond uit wegbermen, snel te vinden.

Bekijk de bodemkwaliteitskaart.

Niet bedoeld voor...

De bodemkwaliteitskaart kan niet als bewijsmiddel worden gebruikt als grond afkomstig is van een verdachte locatie (bijvoorbeeld een voormalig tankstation) of als de grond zintuiglijk afwijkingen vertoont (bijvoorbeeld asbestplaatjes). Ook is de kaart niet bedoeld voor slib of grond afkomstig uit oppervlaktewater.

Formulier

Om gebruik te mogen maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet dient u het  'Formulier toets herkomst' volledig in te vullen en aan de melding toe te voegen. Dit formulier is alleen geldig als dit door de bodemambtenaar van de gemeente van herkomst is ondertekend (lees: vrijgegeven).

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze interactieve bodemkwaliteitskaart of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Astrid Egberts van de gemeente Dongen via telefoonnummer 14 0162.
Meer informatie over bodemkwaliteit leest u op de website van de Omgevingsdienst