Logo van Gemeente Dongen

Registratie stilgeboren kind

Ouders die dat wensen kunnen hun stilgeboren kind registreren (ook wel levenloos geboren genoemd) in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt met terugwerkende kracht, dus ook eerder stilgeboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie. De duur van de zwangerschap is hierbij niet van belang.

Registratie

Voor de registratie hebben wij het volgende nodig:

U kunt het verzoek vervolgens op twee manieren indienen:

  • Schriftelijk: vul het formulier 'Verzoek tot opnemen kind op persoonlijst in', voeg de geboorteakte toe (kopie) en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de verzoeker en stuur de papieren retour (retouradres staat vermeld op formulier).
  • Afspraak: maak een afspraak, neem het ingevulde het formulier 'Verzoek tot opnemen kind op persoonlijst in', de geboorteakte en een geldig legitimatiebewijs mee.