Logo van Gemeente Dongen

Onderwijs

Basisonderwijs

Kinderen vanaf 4 jaar mógen naar de basisschool. In de gemeente Dongen zijn er 11 basisscholen. U mag zelf een school kiezen.

Voortgezet onderwijs

Vanaf hun 5e tot hun 18e jaar moeten kinderen onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Na het doorlopen van de basisschool moet u uw kind aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs. In Dongen is er het Cambreur College.

Scholen vergelijken

Op de website van de Onderwijsinspectie staan inspectierapporten van de scholen. U kunt zo scholen vergelijken.

Kosten

Het basisonderwijs is gratis. Scholen mogen ouders wel een ouderbijdrage vragen voor bepaalde activiteiten. Vanaf 16 jaar moet u schoolgeld, cursusgeld of collegegeld betalen.