Logo van Gemeente Dongen

Hulp bij crisis of verward gedrag

Crisisinterventieteam (CIT)

Het crisisinterventieteam is er voor iedereen die te maken heeft met een crisissituatie of een situatie met zorgwekkend gedrag. Het crisisinterventieteam kun je 24/7 bellen via 0800-8013. Bij een crisis gaat het om een veiligheidssituatie die niet kan wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend is. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of zorgwekkend gedrag. Is er wel sprake van een levensbedreigende situatie, bel dan 112. Meer informatie leest u op de website van het Crisisinterventieteam

Wanneer een melding doen?

Bij een crisis gaat het om situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag, maar die niet levensbedreigend zijn. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of verward gedrag waarbij mensen een gevaar zijn voor zichzelf of de omgeving. Is er sprake van een levensbedreigende situatie, dan belt u 112.

Wanneer u zelf of iemand in uw omgeving slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling, maar er is geen crisis- of levensbedreigende situatie dan kunt u een melding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is hét meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de website van Veilig Thuis leest u er meer over.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze zelf geen hulp willen. De Wvggz regelt dit. De Wvggz is ingegaan op 1 januari 2020 en vervangt de Wet Bopz. 

Als u zich ernstig zorgen maakt om iemand met psychische problemen, bijvoorbeeld een buurtbewoner of een familielid, kunt u een melding doen. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk passende hulp krijgen. Zo kunnen we beter zorgen voor mensen met een psychiatrische aandoening en gaan we overlast tegen.Een melding doet u bij het Crisis Interventie Team.

Kijk voor meer vragen en antwoorden over de Wvggz op de website van regio Hart voor Brabant