Logo van Gemeente Dongen

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u als bestuurder van een auto minder dan 100 meter lopen met hulpmiddel, zoals een rollator? En zal die beperking meer dan 6 maanden duren? Of hebt u als passagier deze beperkingen en kunt u niet zelfstandig wachten totdat de bestuurder de auto heeft weggezet? Dan komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. De kaart is maximaal 5 jaar geldig en persoonsgebonden. De gehandicaptenkaart wordt niet automatisch verlengd. U moet zelf opnieuw een kaart aanvragen. Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of u aan de voorwaarden voldoet. Een medisch onderzoek is wettelijk verplicht. Als bij de eerste aanvraag is gebleken dat u een permanente handicap heeft, is een medische herbeoordeling niet nodig. Wanneer dit niet het geval is, moet er wel een herbeoordeling door een onafhankelijk adviesbureau komen.

Aanvragen

De bestuurderskaart en de passagierskaart zijn persoonsgebonden, dus niet gekoppeld aan het kenteken van een auto. Een passagierskaart kunt u ook aanvragen voor iemand anders, bijvoorbeeld als u een kind heeft met een beperking.

De volgende gehandicaptenparkeerkaarten kunt u aanvragen via de button 'Aanvragen' op deze pagina. U kunt de volgende kaarten aanvragen:

  • de bestuurderskaart: voor wie zelf autorijdt
  • de passagierskaart: voor wie met iemand meerijdt en afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.

De instellingskaart is bedoeld voor zorginstellingen die gebruik maken van een auto of bus voor vervoer van bewoners. De instellingskaart kunt u aanvragen door een afspraak te maken met De Entree via telefoonnummer 14 0162.

Voorwaarden

Bestuurderskaart

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvragen als u ben ingeschreven in de gemeente Dongen, een geldig rijbewijs heeft en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • met hulpmiddelen kunt u niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen (volgens het medisch advies van de keuringsinstantie). Dit is al minstens 6 maanden zo.
  • u bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
  • u heeft andere aantoonbare ernstige beperkingen, (anders dan een loopbeperking), waardoor u de GPK nodig heeft.

Passagierskaart

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvragen als de passagier is ingeschreven in de gemeente Dongen en voldoet aan een combinatie van de volgende voorwaarden:

  • de passagier kan met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen lopen (volgens het medisch advies van de keuringsinstantie) en is voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van hulp van de bestuurder. Dit is al minstens 6 maanden zo.
  • de passagier is blijvend aan een rolstoel gebonden.
  • de passagier heeft andere aantoonbare ernstige beperkingen (anders dan een loopbeperking), waardoor u de GPK nodig heeft.
  • er zijn gedrags- of medische problemen waarvoor continue toezicht of acuut medisch ingrijpen noodzakelijk is.

Na de aanvraag

Vraagt u voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan, dan schakelen wij een onafhankelijk medisch adviseur in (Argonaut). Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of u aan de voorwaarden voldoet. Bij een verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart kan eventueel een herkeuring plaatsvinden.

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u de beslissing (beschikking) thuisgestuurd. Is een medisch advies nodig? Dan kan de beslistermijn verlengd worden naar 12 weken. 

Als we besluiten dat u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt, dan neemt de gemeente contact met u op voor het maken van een afspraak.

Geldigheid

Een gehandicaptenparkeerkaart kan voor maximaal 5 jaar worden verstrekt. De geldigheid van de kaart wordt per individu apart vastgesteld, op basis van de medische situatie. Op de toekenningsbrief en op de GPK zelf kunt u zien wanneer deze verloopt.

Loopt de geldigheid van uw gehandicaptenparkeerkaart af en hebt u de kaart nog nodig? Dien dan een nieuwe aanvraag in.

Kosten

Een GPK met medische keuring: €157,50
Een GPK zonder medische keuring: €32,50

U moet de kosten vooraf betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u de kosten niet terug.

Meer informatie

Wie in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, is vastgelegd in de Europese Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, zie hiervoor wetten.overheid.nl 

Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren? Dan kunt u een aanvraag doen voor eigen gehandicaptenparkeerplaats. Meer informatie vindt u op de pagina gehandicaptenparkeerplaats.