Logo van Gemeente Dongen

Vrijwilligers

In Nederland zijn zo'n 5,5 miljoen vrijwilligers actief. Vrijwilligers zijn het sociale cement in onze samenleving. Zonder vrijwilligers zouden veel sociaal-culturele, sport- en zorgactiviteiten niet plaatsvinden. Het beleid van de gemeente is er dan ook op gericht om de deelname aan vrijwilligerswerk te bevorderen.

Vrijwilligers Informatie Punt

Via het Vrijwilligers Informatie Punt Dongen (VIP) geeft de gemeente vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gedegen ondersteuning. Het VIP Dongen is een onderdeel van ContourdeTwern. Deze organisatie ondersteunt mensen en groeperingen die een bijdrage willen leveren aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in de gemeente Dongen.

Bemiddeling

Het VIP Dongen houdt zich o.a. bezig met het werven van vrijwilligersvacatures en vrijwilligers. Organisaties kunnen in een (digitale) vacaturebank vacatures plaatsen. Personen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk vinden hier actuele vacatures voor vrijwilligerswerk op verschillende gebieden.

Deskundigheidsbevordering

Het VIP Dongen biedt diverse workshops, themabijeenkomsten en cursussen aan.

Advies en ondersteuning

VIP Dongen verstrekt informatie en advies over vrijwilligerswerk en aanverwante onderwerpen, zoals:

  • onkostenvergoeding
  • verzekeringen
  • vrijwilligerscontracten
  • het opzetten van vrijwilligersbeleid.

Daarnaast wordt er ook dienstverlening en ondersteuning geboden aan vrijwilligersorganisaties. Denk hierbij aan boekhoudkundige, administratieve, rechtspositionele en personele ondersteuning.

Contactgegevens

Verzekering

Bent u als mantelzorger, vrijwilliger of maatschappelijke stagiair actief in de gemeente Dongen? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Schade melden

Heeft u schade? Dan checkt u eerst of u de schade kan melden op uw eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

Meer informatie over de vrijwilligersverzekering vindt u op de website van Centraal Beheer Achmea.