Logo van Gemeente Dongen

Uittreksel BRP of afschrift akte uit de Burgerlijke Stand aanvragen

Een uittreksel BRP vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Een afschrift van een akte uit de Burgerlijke Stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Uittreksel BRP en Bewijs van in leven zijn

Een uittreksel BRP en een Bewijs van in leven zijn, zijn officiële verklaringen uit de Basisregistratie Personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een BRP-uittreksel en Bewijs van in leven zijn alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit is alleen voor gebruik in Nederland.

  • Kosten: €13,35.
  • Deze kosten betaalt u niet als u een brief van uw pensioenfonds kunt laten zien, waaruit blijkt dat u daarvoor het uittreksel nodig heeft. 
  • Uittreksel BRP of Bewijs van in leven zijn online aanvragen.
  • Een Attestatie de Vita is een meertalig ‘Bewijs van in leven zijn’ voor gebruik in het buitenland. Dit kunt alleen u persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. De kosten voor een Attestatie de Vita zijn €16,60.

 

Afschrift van een akte uit de Burgerlijke Stand

Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift van een akte uit de Burgerlijke Stand nodig. Dit vraagt u op bij de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond.

 

Verklaring huwelijksbevoegdheid

Een verklaring huwelijksbevoegdheid heeft u nodig wanneer u in het buitenland wilt trouwen. In dit document staat dat u op dat moment niet getrouwd bent en dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen.

  • Kosten: €29,00
  • Neem contact op met team Burgerzaken via burgerzaken@dongen.nl. Ze kijken samen met u welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.