Logo van Gemeente Dongen

Uittreksel of akte aanvragen

Een akte uit de burgerlijke stand vraagt u op bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Een uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Soorten akten en uittreksels

Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de burgerlijke stand een akte op. Een afschrift uit de Burgerlijke Stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Voor het buitenland heeft u meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een BRP-uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Speciale uittreksels zijn onder andere:

  • Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita (voor gebruik in buitenland);
  • Bewijs van ongehuwd geregistreerd staan;
  • Bewijs van Nederlanderschap.

Bewijs van in leven zijn

Voor het bewijs van in leven zijn bestaan 2 modellen:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland. U kunt dit online aanvragen.
  • Het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) dat ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in Nederland en het buitenland. Dit model moet u persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Kosten

BRP-uittreksel € 13,00
Afschrift van een akte € 15,70
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 27,50

Een bewijs van in leven zijn kost € 13,00, tenzij u een brief van uw pensioenfonds kunt laten zien, waaruit blijkt dat u het bewijs van in leven zijn moet kunnen overleggen. In dat geval kunt u het bewijs van in leven zijn kosteloos verkrijgen.