Logo van Gemeente Dongen

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

In een verklaring omtrent gedrag staat dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. Het is een bewijs van goed gedrag. 

Online aanvragen

Een VOG vraagt u online aan, samen met degene die erom vraagt, bijvoorbeeld uw werkgever. Het kost € 33,85. Uw werkgever start de aanvraag:

  • Uw werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Via de website kunnen de gegevens van de werknemer ingevuld worden.
  • U ontvangt vervolgens per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te werken.

Voor de aanvraag gebruikt u uw e-mailadres, uw burgerservicenummer (BSN) en DigiD. U moet ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente.

De aanvraag duurt 4 weken. Van Dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. U kunt een spoedprocedure aanvragen als u gaat werken in het buitenland of voor een adoptie. Dan ontvangt u de VOG binnen 10 werkdagen.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen. De regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe dit precies in zijn werk gaat leest u op de website van Justis of Gratis VOG

Aanvragen aan de balie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een online aanvraag? Bijvoorbeeld bij een baan of studie in het buitenland? Kom dan naar de gemeente. Maak hiervoor eerst een afspraak. Dit is duurder, u betaalt dan € 41,35.

Als u een afspraak heeft gemaakt, vergeet dan niet het volgende:

  • Ga naar de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en print het aanvraagformulier uit. Of bel telefoonnummer (088) 998 22 00. U en uw werkgever vullen het formulier in.
  • Neem uw legitimatiebewijs mee. U kunt ook iemand machtigen. Werkgever in het buitenland? Neem dan ook een brief mee waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft, en de gegevens van de toekomstige werkgever/onderwijsinstelling.

Wanneer u niet staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, doet u uw aanvraag bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.