Logo van Gemeente Dongen

Waarmerken kopie

De gemeente waarmerkt een kopie van uw Nederlands paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of ander document. Hiermee bewijst u dat de kopie gelijk is aan het originele document. Dit is soms nodig, bijvoorbeeld als u het origineel liever niet uit handen geeft. 

Noodzaak vereist

Is het document makkelijk te dupliceren? Of kunt u met het document naar de vragende instantie? Dan waarmerkt de gemeente het niet. De gemeente waarmerkt alleen als u de noodzaak ervan bewijst. Bijvoorbeeld met een brief van de vragende instantie.w

Maak voor het waarmerken van een kopie altijd een afspraak.

Kosten

Het waarmerken van een kopie kost € 13,00.

Diploma's

Let op: diploma’s en getuigschriften worden gewaarmerkt door de instelling die het document heeft afgegeven. Of door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).