Logo van Gemeente Dongen

Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Gaat u bouwen of verbouwen en is het nodig om daarvoor voorwerpen op de gemeentegrond te plaatsen? Bijvoorbeeld steigers, kranen, containers, berg zand, etc. Hiervoor heeft u toestemming van de gemeente nodig.

Korter dan 14 dagen?

Is de periode dat u de gemeentegrond gebruikt korter dan 14 dagen? Dan is het doen van een melding voldoende. Dat kan via het online meldingsformulier voorwerpen op de weg.

Langer dan 14 dagen?

Plaatst u voorwerpen of stoffen op de gemeentegrond voor langer dan 14 dagen? Dan dient u een een vergunning aan te vragen via het Omgevingsloket.

Aandachtspunten

Wij vinden het belangrijk dat voorwerpen op de gemeentegrond geen gevaarlijke (verkeers)situaties, overlast en beschadigingen oplevert. Dat is de reden dat wij u vragen een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Daarnaast verzoeken wij u om de richtlijnen voor markeringen op de weg (pdf) te bekijken.