Logo van Gemeente Dongen

Vraag en antwoord Dongen Doet Mee

Wat

Wat is de regeling Dongen Doet Mee?
De Dongen Doet Mee regeling is een extraatje voor mensen die moeten rondkomen met een laag inkomen zodat ze mee kunnen doen aan allerlei sociaal-culturele, educatieve, sportieve en recreatieve activiteiten. Bijvoorbeeld lid van de bibliotheek, scouting of een voetbalvereniging.

Voor wie?

Wie komt er in aanmerking voor Dongen Doet Mee regeling?
Het inkomen van u en uw partner is lager dan de 120% van het sociaalminimum en uw vermogen is niet hoger dan toegestaan. Hiervoor worden de normen gebruikt van de Participatiewet.

Mijn inkomen is net iets hoger dan de 120% norm, maar ik heb zoveel extra kosten. Kan ik dan toch het Dongen Doet Mee budget krijgen?
Nee in principe niet, tenzij er iets heel bijzonders aan de hand is. U moet vanwege persoonlijke omstandigheden extra kosten maken waarvoor u geen compensatie mogelijk is.  In dat geval kunt u beste contact opnemen met De Entree om uw situatie te bespreken.

Komen studenten ook in aanmerking voor de regeling Dongen Doet Mee?
Nee, als u student bent van 18 jaar of ouder en recht heb op de studiefinanciering op grond van de WSF en WTOS kunt u geen beroep doen op de Dongen doet mee regeling.

Ik heb geen recht meer op studiefinanciering, maar ik heb mijn opleiding nog niet afgerond en sta nog ingeschreven als student, heb ik dan wel in aanmerking voor de Dongen Doet Mee regeling?
Nee, ook in dit geval heeft u geen recht op de Dongen Doet Mee regeling.

Aanvraag

Hoe vraag ik de Dongen Doet Mee regeling aan?
U kunt de regeling aanvragen via www.dongen.nl/dongendoet mee.

Ik vind het aanvragen met een DigiD moeilijk kan ik daarbij hulp krijgen?
Ja, dat kan. Bijvoorbeeld via de Formulierenbrigade of Stichting Welzijn Ouderen Dongen.

  • Formulierenbrigade van ContourdeTwern: Neem contact op via telefoonnummer 0162 -314138 (maandag tot en met donderdag) voor het maken van een afspraak. De formulierenbrigade is gevestigd in de Cammeleur, Hoge Ham 126 in Dongen.
  • De Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) biedt ouderen hulp en ondersteuning aan. Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator voor het maken van een afspraak. Het telefoonnummer is 0162-375296 of 0162- 375297. Het bezoekadres van de SWOD is Dongepark 1 (hoofdgebouw Volckaert).

Ik heb geen DigiD code, kan ik op een andere wijze een aanvraag indienen?
Nee. U hebt een DigiD nodig om bijvoorbeeld ook uw belastingaangifte te doen of een huur,- zorgtoeslag aan te vragen. Behalve de gemeente gebruiken, pensioenfondsen, ziektenkostenverzekeraars, steeds vaker DigiD. Als u geen DigiD hebt en u vindt het moeilijk om het aan te vragen, kunnen de hiervoor genoemde organisaties u ondersteunen. Zij kunnen dan tevens een check doen of u misschien in aanmerking kan komen voor een huur- of een zorgtoeslag. 

Gebruik Dongen Doet Mee budget

Wat kan ik met het Dongen Doet Mee budget doen?
U kunt het DongenDdoet Mee budget inzetten voor zaken die te maken hebben met 'mee kunnen doen'. Dit zijn activiteiten die te maken hebben met sociaal-culturele, sportieve, educatieve en recreatieve activiteiten.

Hoe kan ik mijn Dongen Doet Mee budget gebruiken?
Als u een Dongen Doet Mee budget krijgt, ontvangt u van de gemeente een brief met daarin de hoogte van het budget en nummer. Op  www.dongen.nl/dongendoetmee kunt u zien bij welke aanbieders u terecht kunt.  U kunt bij de aanbieder aangeven dat u voor deelname uw Dongen Doet Mee budget wilt inzetten.

Hoe hoog is het Dongen Doet Mee budget?
Per kalenderjaar bedraagt het Dongen Doet Mee budget:

€ 100 voor kinderen tot 4 jaar

€ 200 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar

€ 300 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar

€ 175 voor personen van 18 jaar of ouder.

De hoogte van het Dongen Doet Mee budget wordt bepaald door de leeftijd op peildatum 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Waarom krijg ik een budget en geen geld?
Gemeenten mogen van het Rijk inwoners ondersteunen om deel te nemen aan de samenleving.  Het moet dan wel gaan om een regeling die een voorziening aanbiedt in plaats van geld. Als gemeenten rechtstreeks geld geven wordt het gezien als inkomensondersteuning en dat mag niet meer van het Rijk.

Ik heb mijn budget niet volledig besteed,  kan ik het restant meenemen naar volgend jaar?
Nee dat kan niet. Het bedrag dat niet is besteed vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Mag ik mijn budget inzetten voor een ander gezinslid?
Nee, dat mag niet. Het Dongen Doet Mee budget is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere personen, ook niet binnen uw gezin.

Moet ik het Dongen Doet Mee budget elk jaar opnieuw aanvragen?
Ja, elk jaar wordt opnieuw beoordeeld of u en uw gezinsleden recht hebben op het budget en hoe hoog het budget voor u en uw gezinsleden is.

Kan ik een beroep doen op het Minimafonds?
Nee, dat kan niet meer. Het Minimafonds bestaat niet meer. De Dongen Doet Mee regeling is hiervoor in de plaats gekomen.

Aanbieders

De vereniging waar ik lid van ben is geen aanbieder, kunnen zij aanbieder worden?
Ja, dat kan. Het gaat er om dat de activiteiten die aangeboden worden te maken hebben met sociale-culturele, sportieve, educatieve of recreatieve activiteiten.

Wie kan er aanbieder worden?
Alle organisatie die sociale-culturele, sportieve, educatieve of recreatieve activiteiten aanbieden. Het kan gaan om organisaties in Dongen, maar het kunnen ook organisaties buiten Dongen zijn. Het gaat er om dat het organisaties zijn, waar inwoners van Dongen gebruik van willen maken.

Kost het geld om aanbieder voor de Dongen Doet Mee regeling te worden?
Nee, aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De gemeente maakt het geld van het ingezette Dongen Doet Mee budget rechtstreeks over op de (IBAN) rekening van de organisatie. De organisatie moet wel beschikken over een computer met internetverbinding.

Hoe wordt je aanbieder van de Dongen doet mee regeling?
Op deze pagina is een button aanwezig "aanbieder worden" met een aanmeldformulier.

Komen er meer aanbieders?
Jazeker. We hebben bij de start een aantal interessante aanbieders bereid gevonden mee te doen. Het is de bedoeling dat er komende tijd steeds meer aanbieders bij komen, zodat er een ruim aanbod beschikbaar komt.