Logo van Gemeente Dongen

Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Heb je een beperking, dan is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heeft u recht op studietoeslag. Studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen of af te maken. Het is geen lening die u hoeft terug te betalen. U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur of om uw studiebeurs te verlagen.

Voorwaarden

Voor het ontvangen van de toeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft een medische, psychische en/of verstandelijke beperking;
  • u heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de WTOS
  • u bent niet in staat een bijbaan te hebben naast jouw studie
  • u ontvangt geen Wajong van het UWV.

Hoogte toeslag

De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van uw leeftijd en bedraagt minimaal € 98,58 en maximaal € 328,59 per maand.

Inkomsten uit een stage zijn tot een maximumbedrag van € 197,15 per maand vrijgelaten. Is de stagevergoeding meer dan € 197,15 dan wordt deze in mindering gebracht op de studietoeslag.

Aanvragen

Wilt u individuele studietoeslag aanvragen? Dat kan via dit online formulier.

Afhandeling

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief.