Logo van Gemeente Dongen

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld als financiële steun voor studenten met een beperking die een studie volgen. Voor sommige studenten kan het namelijk moeilijk zijn om te werken naast hun studie vanwege deze beperking.

Voor wie

Als u vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag. U moet echter wel mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie na uw studie; als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan komt u niet in aanmerking. De studietoeslag is bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder die recht hebben op studiefinanciering of WTOS.

Hoogte toeslag

De hoogte van de toeslag is € 100,- per maand. Een individuele studietoeslag wordt per studiejaar eenmalig als één bedrag uitbetaald. U mag zelf bepalen waaraan u de toeslag besteedt.

Aanvragen individuele studietoeslag

Neem contact op met De Entree voor een aanvraag individuele studietoeslag. Kijk voor contactgegevens en meer informatie op de website van De Entree. Wij vragen u bij een aanvraag om een aantal documenten in te leveren, zodat wij kunnen beoordelen of u recht heeft op de toeslag.

Afhandeling aanvraag bijzondere bijstand

De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken vanaf het moment dat wij alle bewijsstukken hebben ontvangen.